Zahraniční partnerství

Jako součást služeb dotačního poradenství poskytujeme rovněž komplexní servis při hledání projektových partnerů v zemích EU. 

Vytipujeme a zajístíme vyhledání vhodného partnera v zemích EU pro projekty v těchto oblastech:

 • vzdělání,
 • výzkum a technologický vývoj,
 • podnikání,
 • životní prostředí,
 • rozvoj dopravní infrastruktury,
 • energie,
 • sociální sféra a zdravotnictví,
 • kultura,
 • informační společnost,
 • ochrana spotřebitele,
 • a mnohé další.

Zajistíme koordinaci partnerství při přípravě žádosti o dotace a během dotovaného projektu:

 • zajistíme a předložíme Prohlášení o partnerství za každého z partnerů;
 • rozlišíme role jednotlivých partnerů, včetně jejich podílu na aktivitách projektu a prostředcích ze žádané či obdržené finanční podpory;
 • zajistíme postavení jednotlivých partnerů, jejich úlohy a odpovědnost, jakož i úpravu jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu;
 • zkontrolujeme podmínky pro získání finanční podpory, které musí splňovat i partneři;
 • zajistíme finanční dohled nad rozdělením výdajů, které vznikly partnerům v souvislosti s realizací projektu;
 • supervizujeme dodržování všech pravidel pro uznatelnost výdajů stanovené programem;
 • dohlížíme na výdaje partnerů vynaložené na realizaci projektu, včetně dokládání účetních dokladů.

Při zajišťování mezinárodních partnerství využíváme širokou síť prověřených mezinárodních partnerů.

Napsat komentář