Prezenční semináře a kurzy

Evropská rozvojová agentura pořádá semináře především pro zájemce o dotace z mezinárodních dotačních programů Evropské unie. Pořádáme semináře zaměřené na konkrétní programy, nebo obecně na mezinárodní spolupráci a její principy. Semináře vždy přizpůsobujeme konkrétní cílové skupině.

Níže naleznete bližší popis kurzu „Mezinárodní dotace EU“, který je naší vlajkovou lodí. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Seminář „Mezinárodní dotace EU – jak na ně po roce 2014?“

Erasmus+, Horizon2020, Evropa pro občany, Kreativní Evropa – to jsou jen některé z evropských dotačních programů, které od roku 2014 finančně podporují projekty mezinárodní spolupráce. Pokud máte zájem o to získat pro vaši organizaci dodatečné finance, know-how ze zahraničí a užitečné kontakty, jsou tyto programy určeny právě pro vás. Během semináře vás seznámíme s možnostmi, které mezinárodní programy poskytují, a naučíme vás, jak jich využívat. Na konci semináře budete mít nejen přehled o mezinárodních programech a nejdůležitějších zásadách jejich fungování, ale hlavně budete schopni se samostatně zapojit do jednodušších projektů, případně naplánovat jejich aktivity a rozpočet.

[toggle]
[toggle_item title=“Obsah semináře“]

Obsah semináře postupně zodpovídá následující otázky:

 • Co jsou mezinárodní dotační programy a v čem jsou přínosné?
 • Čím se mezinárodní dotační programy liší od strukturálních fondů?
 • Jaký je projektový cyklus mezinárodních projektů a jak se do nich mohu zapojit?
 • Na co si musím dávat pozor při administraci a finančním řízení projektu?
 • Jak se mohu zapojit do projektu mezinárodní spolupráce?
 • Jak najdu vhodné zahraniční partnery?
 • Jak sestavím rozpočet projektu?
 • Jaký je ten nejvhodnější program pro mou organizaci a jaké jsou podmínky financování z tohoto programu?

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Přínos pro účastníky“]

 • Účastníci se seznámí s novými dotačními programy, které Evropská komise spustila na začátku roku 2014, a s možnostmi, které poskytují českým organizacím.
 • Účastníci získají přehled o mezinárodních dotačních programech, podporovaných aktivitách a o zásadách řízení těchto projektů.
 • Účastníci se seznámí s projektovým cyklem projektu a naučí se, jak se do projektu mohou sami zapojit.
 • Účastníci se dozvědí, na co si při administraci projektu musí dávat pozor a jak se vyvarovat chyb při finančním řízení takového projektu.
 • Účastníci si na modelovém příkladu vyzkouší vyhledání zahraničního partnera, zapojení do projektu a sestavení rozpočtu.
 • Účastníci mohou na semináři konzultovat vlastní projektové záměry. 

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Cílová skupina“]

Seminář je určen pro zástupce neziskových organizací a veřejných institucí (veřejná správa i samospráva) bez ohledu na oblast jejich působení. Seminář je vhodný především pro ty, kteří mají alespoň základní zkušenosti s projektovým řízením (např. s projekty financovanými z ESF nebo z národních zdrojů), ale nemají zkušenosti s mezinárodními dotačními programy v novém programovém období 2014 – 2020. Uvítáme i úplné nováčky.Během semináře bude použita řada příkladů úspěšných projektů z různých oblastí. Celý seminář je založen rovněž na vzájemném sdílení zkušeností – především v závěru semináře je možné klást dotazy a konzultovat vlastní projektové záměry.

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Rozsah semináře“]

Seminář dokážeme zorganizovat jako půldenní, jednodenní nebo třídenní:

 • 1/2denní seminář – obsahuje výše uvedená témata bez praktických cvičení a bez možnosti rozsáhlejší konzultace;
 • 1denní seminář – obsahuje výše uvedená témata; teoretické bloky jsou prokládány praktickými cvičeními, při kterých si účastníci mohou vyzkoušet některé z kroků projektového cyklu (vyhledání partnera, zapojení do projektu, sestavení rozpočtu); na konci semináře je v případě zájmu vyhrazen čas pro konzultace projektových záměrů;
 • 3denní seminář – obsahuje výše uvedená témata, která jsou probírána mnohem více do hloubky a doplněna praktickými cvičeními, navíc obsahuje následující:
  • projektový cyklus po schválení projektu, projektový management, monitorování a evaluace;
  • metody mezinárodní výměny zkušeností (katalogy dobré praxe, peer review apod.);
  • akční plány a strategie,
  • logický rámec (Logical Framework Approach).

[/toggle_item]
[/toggle]

Napsat komentář