Vyhlášeno dotační řízení: Podpora veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů

Předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2015 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit těchto subjektů v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Prioritami a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže pro daný rok.

Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

O dotaci mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a nadace či nadační fondy.

Více informací naleznete zde.