Nová výzva v rámci programu SCOPES financuje spolupráci výzkumníků ze Švýcarska a východní Evropy

Program SCOPES (2013 – 2016) je zaměřen na spolupráci mezi východní Evropou a Švýcarskem v oblasti vědy a výzkumu. Otevřen je pro všechny vědní obory (humanitní, společenské, přírodní, technické, medicína, biologie a další). 

Program SCOPES podporuje projekty realizované v rámci pěti grantových schémat:

  • Společné výzkumné projekty (JRP).
  • Institucionální partnerství (IP).
  • Přípravné granty (PG).
  • Konferenční granty (CG).
  • Valorizační granty (VG).

V současné době je vyhlášena 2. výzva na podporu institucionálních partnerství a lze rovněž podávat návrhy projektů v oblasti Přípravné granty a Valorizační granty (navazující na probíhající JRP nebo IP). Žádosti v oblasti Konferenční granty se podávají průběžně do roku 2016.

Více informací najdete v přiloženém letáku a na webových stránkách programu.