Projekt ECO

ECO banner

ECO: European Challenges and Opportunities je projekt, který podporuje podnikatelskou činnost nedávných absolventů, zlepšuje jejich zaměstnatelnost a povzbuzuje jejich aktivní účast ve společnosti.

V rámci tohoto projektu se město S. João da Madeira snaží pomoci místním nezaměstnaným mladým lidem získat kvalifikaci a bojovat tak proti nezaměstnanosti čerstvě vystudovaných lidí do 24 let. Portugalsko stále trápí ekonomická krize a je zde mnoho mladých nezaměstnaných lidí a právě to si žádá urgentní intervenci. Proto se Câmara Municipal rozhodla najít partnery, kteří by jim pomohli se zlepšením této situace. Tento projekt přináší možnost doplnit si své vzdělání praktickými znalostmi v oblastech podnikání, industriálního turismu, mezinárodního obchodu, tvůrčích odvětví a inovativním průmyslu.

Tím, že tito mladí lidé získají určité profesní zkušenosti v zahraničí a účastní se vhodných workshopů, díky kterým mohou rozvíjet své dovednosti, je chceme připravit pro trh práce a získat pro ně více pracovních příležitostí. Účastníci projektu se zapojí do podnikatelských aktivit, kde se zaměří na tvorbu nápadů, plánování, marketing a ostatní věci spjaté s realizací podnikání (např. financování, produkce). Semináře a workshopy  přispějí k rozvoji potřebných dovedností a také účastníci mají jedinečnou příležitost se setkat s konkrétními podnikateli, kteří jim předají své zkušenosti s podnikáním. Zároveň si tento projekt klade za cíl zlepšit komunikaci v cizích jazycích a schopnost reagovat na sociální, jazykové a kulturní rozmanitosti.

Informace:
Mladí lidé ze Sao Joao da Madeira budou vyzváni k návrhu podnikatelského projektu, který zlepší jejich místní komunitu. Jejich projektové návrhy se musí týkat jednoho z následujících témat:

 • Inovativní průmysl
 • Kreativní průmysl
 • Mezinárodní obchod
 • Podnikatelské zkušenosti

Ze všech přihlášek bude vybráno 60 projektů, které se budou moci projektu ECO účastnit. Ten bude zahrnovat workshopy, krátké kurzy, stínování (job shadowing), možnosti stáží a diskuzní panely. K účasti v projektu budou přizváni také mladí lidé z ostatních zemí.

Během projektu vytvoří partneři z České republiky, Portugalska, Anglie a Skotska podnikatelský program s následujícími cíli: 

 • Mladí lidé získají větší smysl pro iniciativu a podnikání a zlepší si své dovednosti související se zaměstnatelností a zakládáním nových podniků.
 • Zlepšená znalost cizích jazyků, lepší porozumění a schopnost reagovat na sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost díky účasti v mezinárodních programech v rámci projektu.
 • Aktivní účast ve společnosti; zlepšené schopnosti spojené s jejich profesním profilem a tak i zvýšené příležitosti k profesním i osobním úspěchům.

Délka projektu: 24 měsíců

Zahájení: Březen, 2016

Celkový rozpočet: €106782.00

Financováno: Erasmus+ KA-2 Strategické partnerství

EU+flag-Erasmus+_vect_POS

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Cílová skupina“]

Cílová skupina projektu jsou mladí lidé a nedávní absolventi, kteří mají potíže s hledáním jejich prvního zaměstnání. Díky získaným podnikatelských dovednostem a jazykovým znalostem se jim otevřou dveře do nových oblastí, v nichž je budou moci využít, a zvýší se tak jejich šance nalezení zaměstnání.

Výsledky tohoto projektu se mají dotknout následujících skupin lidí: 

1. 60-120 mladých lidí, kteří budou přijati do programu
2. 1200 účastníků (400 za každou událost), kteří se zapojí do několika událostí v Portugalsku, včetně mladých lidí zapojených přímo i nepřímo, podnikatelů, podpůrných subjektů z místní komunity a národních orgánů.
3. Čtenáři webových stránek a newsletteru, jako například místní komunity partnerů, vzdělávací a školící organizace, univerzity a pracovní skupiny.
4. Zaměstnanci partnerských organizací

Projektu ECO kombinuje odborné znalosti těchto organizací:

 • Evropská rozvojová Agentura (ERA) Česká republika 
 • Municípo de Sao Joao da Madeira Portugalsko
 • Escola Inglesa, Sao Joao da Madeira Portugalsko
 • Centro Technológico Calcado de Portugal (CTCP) Portugalsko
 • Twin Training International, London Anglie
 • University of the Highlands and Islands, Inverness Skotsko

Napsat komentář