Program LIFE

V rámci nového programovacího období 2014-2020 vznikl v oblasti životního prostředí nový komunitární program LIFE. Tento finanční nástroj je úzce zaměřen na ochranu životního prostředí a klimatu. Je postaven na úspěších předešlých programů jako byly např. Life +, Forest Focus, Urban Programme, NGO Programme apod.

Program Life se dělí do dvou podprogramů, které se dále dělí na jednotlivé tzv. „pilíře“:

 • Podprogram pro životní prostředí
  • Příroda a biologická rozmanitost
  • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
  • Správa a informace v oblasti životního prostředí
 • Podprogram pro oblast klimatu.
  • Zmírňování změny klimatu
  • Přizpůsobování se změně klimatu
  • Správa a informace v oblasti klimatu.

Finanční prostředky vyčleněné na tento program se dělí do dvou pracovních období: 2014-2017 a 2018-2020.

Finanční prostředky na období 2014-2020 činí 3 456 655 000 EUR, z toho pro Podprogram pro životní prostředí je vyčleněno cca 2,5 milionu EUR a pro Podprogram pro oblast klimatu cca 900 000 EUR. Z těchto prostředků mohou být financovány jak soukromé, tak veřejné subjekty. Pro výzvy na letošní rok byla vyčleněna částka 44,26 milionu eur. Žádosti do programu LIFE se předkládají Evropské komisi. Kontaktním místem v České republice je Ministerstvo životního prostředí.

Více informací o programu LIFE a jeho podprogramech naleznete zde.

Napsat komentář