Jak Partnerská síť funguje?

[toggle]
[toggle_item title=“Kdo může do sítě vstoupit?“]

Každá právnická osoba včetně veřejných institucí, krajů, obcí, neziskových organizací, univerzit a firem všech velikostí.

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Na co je možné dotace využít?“]

Partnerská síť je postavena na projektech mezinárodní spolupráce, proto není až na výjimky možné financování Vašich investičních záměrů (stavba cyklostezky, nákup strojů). Jedná se o projekty tzv. měkké, zaměřené na vzdělávání a výměnu zkušeností.

Co je možné financovat, záleží vždy na konkrétním programu, obvykle jsou dotace využívány na následující druhy nákladů:

 • mzdy odborných pracovníků organizace i projektových manažerů;
 • realizaci konferencí, seminářů a akcí pro veřejnost;
 • cestovné, ubytování, diety pro cesty do zahraničí;
 • přípravu, tisk a distribuce propagačních materiálů a další formy propagace;
 • přípravu investičních i neinvestičních projektů, analýz, studií, záměrů;
 • související služby – dle potřeb konkrétních projektů a Vaší organizace, např. tlumočení, překlady.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jak to funguje?“]

 1. Zahraniční partneři připravují tisíce projektů ročně.
 2. ERA pro své klienty na základě odborné analýzy průběžně vybírá ty nejvhodnější projekty s největší šancí na úspěch, a to ze všech projektů vytvářených po celé Evropě v rámci široké mezinárodní sítě ERA.
 3. Kontaktní osoba u klienta dostane pečlivě vybraný projektový záměr.
 4. Klient projektový záměr schválí nebo odmítne.
 5. Schválený záměr ERA připraví k podání ve spolupráci se zahraničními partnery (včetně komunikace se zahraničním partnerem, spolupráce na dodání povinných dokumentů a příloh, zajištění důstojné role českého partnera v rámci aktivit i rozpočtu projektu).
 6. Podané projekty projdou schvalovacím procesem EU.
 7. V případě schválení dotace je projekt realizován a dotace proplaceny.

Doplňkově nabízíme celou řadu doprovodných služeb.

[/toggle_item]

[/toggle]

Napsat komentář