Co je Partnerská síť

Partnerská síť ERA je jednou ze služeb Evropské rozvojové agentury. Tato služba funguje na bázi dlouhodobé spolupráce s klientem (jedná se většinou o roční nebo víceleté členství v Partnerské síti). Do partnerské sítě ERA může vstoupit jakákoliv organizace, která má zájem o mezinárodní spolupráci, a to uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Evropskou rozvojovou agenturou.

Na základě uzavřené smlouvy ERA zapojuje člena Partnerské sítě do mezinárodních projektů, které odpovídají jeho zaměření, cílům a přáním. Během jednoho roku se tak klient může zapojit do několika projektů v rámci různých programů.

Členové Partnerské sítě si mohou vybírat mezi projekty v Burze projektů na tomto portálu, zároveň je ovšem cíleně oslovujeme s nabídkou projektů, které by je mohly zajímat, a aktivně tyto projekty vyhledáváme na základě jejich preferencí.

V současné době je členem Partnerské sítě ERA přes 30 organizací z veřejné, neziskové i ziskové sféry.

Vstoupit do Partnerské sítě ERA.

Napsat komentář