Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/13692/virtual) in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/eracr.cz/wp-includes/blocks.php on line 532
Referenční zakázky – soukromý sektor – Evropská rozvojová agentura

Referenční zakázky – soukromý sektor

soukromý sektor

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších zakázek, které Evropská rozvojová agentura realizovala pro klienty ze soukromého sektoru za poslední tři roky. Jedná se především o zakázky pro firmy a nevládní neziskové organizace.

Zpracování projektových žádostí v rámci ESF

[toggle]

[toggle_item title=“Základy soukromého práva a finanční gramotnosti“]

KLIENT: VOX, a. s.
PROGRAM: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování projektu s názvem ,,Základy soukromého práva a finanční gramotnosti“ z programu OP VK, oblast podpory 3.1. – Individuální další vzdělávání.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Centrum komplexního poradenství“]

KLIENT: Ponte Trading, s.r.o.
PROGRAM: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Centrum komplexního poradenství“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Vzdělávání zaměstnanců v Supíkovicích“]

KLIENT: TOUAX, s.r.o.
PROGRAM: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně všech povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu, zajištění zahraničního partnera projektu, komunikace s partnery.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Výměna zkušeností a know how na poli práce s osobami 50+, vedoucí k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života“]

KLIENT: Ponte Trading, s.r.o.
PROGRAM: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Centrum komplexního poradenství“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

[/toggle_item]

[/toggle]

Zpracování projektových žádostí v rámci mezinárodních dotačních programů

[toggle]

[toggle_item title=“Drumben – Netradiční a inovační přístupy a pomůcky při prevenci rizikového chování mládeže“]

KLIENT: Drumben, s. r. o.
PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti mládeže
REALIZACE: červenec 2015
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zážitková pedagogika“]

KLIENT: Ekologické centrum Orlov, o. p. s.
PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
REALIZACE: leden 2015
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Průvodce přírodou – program dalšího vzdělávání“]

KLIENT: Ekologické centrum Orlov, o. p. s.
PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
REALIZACE: leden 2015
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Individuální vzdělávací plány v mezinárodní perspektivě“]

KLIENT: Romodrom, o. p. s.
PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání
REALIZACE: leden 2015
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Trotting for all“]

KLIENT: EQUI Forum
PROGRAM: Erasmus+ – Sport (výzva Non-for profit European Sport Events)
REALIZACE: červen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Poznej svého spolužáka“]

KLIENT: Rom Praha
PROGRAM: Fond pro nestátní neziskové organizace, EHP fondy 2009 – 2014
REALIZACE: březen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Poznej se: mentoringem  k osobnímu rozvoji“]

KLIENT: Business & Professional Women Praha II
PROGRAM: Fond pro nestátní neziskové organizace, EHP fondy 2009 – 2014
REALIZACE: březen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Posílení spolupráce v oblasti arts managementu“]

KLIENT: Check Point Art
PROGRAM: Fond partnerství, Česko-švýcarská spolupráce
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání švýcarského partnera, zpracování projektové žádosti a její podání.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Vzdělávací kurzy z Programu celoživotního učení“]

KLIENTI:
Agentura Xact, s. r. o.
Positive, s. r. o.
Business & Professional Women Praha II
PROGRAM: Grundtvig, Program celoživotního učení
REALIZACE: září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zajištění účasti zaměstnanců na zahraničních vzdělávacích kurzech. Zpracování žádosti Grundtvig v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Posílení spolupráce v oblasti arts managementu“]

KLIENT: Check Point Art
PROGRAM: Fond partnerství, Česko-švýcarská spolupráce
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání švýcarského partnera, zpracování projektové žádosti a její podání.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Inkubátor vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti uměleckých oborů“]

KLIENT: Check Point Art
PROGRAM: Fond partnerství, Česko-švýcarská spolupráce
REALIZACE: srpen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání švýcarského partnera, zpracování projektové žádosti a její podání.

[/toggle_item]

[/toggle]

Zapojení do mezinárodních projektů

[toggle]

[toggle_item title=“International Ligt Festival“]

KLIENT: Fresh Films, s. r. o. – Signal Festival
PROGRAM: Kreativní Evropa – Projekty evropské spolupráce
REALIZACE: srpen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání vhodného projektového záměru a prvotní fáze zapojení do projektu mezinárodní spolupráce.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“iFamily Budget Management“]

KLIENT: Senior Help, s. r. o.
PROGRAM: Grundtvig, Program celoživotního učení
REALIZACE: únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zajištění komunikace s vedoucím partnerem, zajištění a předložení Prohlášení o partnerství, konzultace.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Improved quality of management in VET institution“]

KLIENT: CONVECTOR, s.r.o.
PROGRAM: Leonardo da Vinci, Program celoživotního učení
REALIZACE: únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování zapojení do projektu „Improved quality of management in VET institution“ financovaného z programu Leonardo da Vinci – Partnerství, komunikace s vedoucím partnerem projektu, nastavení rozpočtu.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“EURONET 50/50 European Network of Education Centers“]

KLIENT: EkoWATT CZ, s.r.o.
PROGRAM: Intelligent Energy Europe
REALIZACE: květen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „RESAVE – Resources Saved by Employees Engagement“ připravovaného do programu Intelligent Energy Europe. Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s vedoucím partnerem.

[/toggle_item]

[/toggle]

Většina zapojení do mezinárodních projektů probíhá v rámci Partnerské sítě ERA. Mohly by Vás zajímat Příběhy partnerské sítě.

Konzultační, poradenská a ostatní činnost

[toggle]

[toggle_item title=“Finanční management projektu Na pomezí samoty“]

KLIENT: DEIA (Setkání) o. s.
PROGRAM: EHP fondy: Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“
REALIZACE: červen 2015 – současnost
DODANÉ SLUŽBY: Příprava finančních podkladů, vedení evidence čerpání, plánování výdajů, kotrola vyúčtování, komunikace s partnery a poskytovatelem dotace.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Poradenské služby“]

KLIENT: Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o. p. s.
REALIZACE: únor 2015
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace v oblasti finančního řízení projektu, vztahu s partnery, evaluace projektu a jeho udržitelnosti.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Konzultace mezinárodních dotačních možností“]

KLIENT: Business & Professional Women Praha II
REALIZACE: leden 2015
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace v oblasti mezinárodních dotačních programů se zaměřením na program Erasmus+, EASI, Visegrádský fond a program Central Europe.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Expertní podpora projektu TASCO“]

KLIENT: SIPU International AB, Stockholm
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace při projektu „Capacity Building of Civil Society in the IPA Countries and Territories under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) – Civil Society Facility – Technical Assistance“.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Coaching zaměstnanců a dotační poradenství – Sportlines“]

KLIENT: Sportlines, s. r. o.
REALIZACE: 2012 – 2013
DODANÉ SLUŽBY: Coaching zaměstnanců, konzultace v oblasti řízení projektů financovaných z komunitárních programů EU a principů mezinárodní spolupráce při přípravě a implementaci komunitárních projektů EU.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Poradenské služby – SKILLS“]

KLIENT: SKILLS, spol. s.r.o.
REALIZACE: 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace a administrace současných projektů pro klienty SKILLS, spol. s.r.o.

[/toggle_item]

[/toggle]

Také by vás mohly zajímat referenční zakázky ve veřejném sektoru, příběhy Partnerské sítě, nebo reference našich klientů.

Naše kompetence jsme prokázali také při řízení vlastních projektů.

Napsat komentář