Spolupráce s vysokými školami v rámci praktických stáží

Na základě našich rozsáhlých zkušeností s poskytováním zahraničních praktických stáží nabízíme partnerskou spolupráci vysokým školám a univerzitám.
Jaké výhody tato spolupráce přináší?
 • Úbytek administrativy spojený s výjezdy
 • Rozšíření hostitelských organizací pro vaše studenty
 • Poskytování kvalitních stáží studentům vaší školy
 • Financování stáží v rámci grantu Konsorcia
 • Celková podpora při realizaci stáží a řešení praktických situací
V rámci vysílání studentů a absolventů na praktické stáže Erasmus+ poskytujeme zejména tyto služby:
 • Vyhledání vhodné zahraniční organizace podle studijního zaměření studentů
 • Zajištění dokumentů nutných pro stáž (Learning Agreement for Traineeship, přijímací dopis)
 • Pravidelná komunikace se studenty před stáží, během stáže a po stáži
 • Komunikace se zahraniční organizací
 • Administrace praktických stáží ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce

Co obnáší zapojení do Konsorcia pro VŠ:

 • uvedení vaší univerzity v grantové žádosti, kterou budeme podávat na počátku února 2017
 • komunikace s koordinátorem Konsorcia ohledně nastavení a fungování spolupráce
Pro více informací kontaktujte Noru Nesvadbovou : katerina.kolingerova@eracr.cz

Napsat komentář