ERA v Istanbulu

Krátce po začátku nového roku se část ERA vydala do Turecka na mezinárodní projektové setkání. Ve dnech 8. a 9. ledna tak měli naši zástupci v projektu App Your School možnost navštívit město na pomezí dvou kontinentů – Istanbul. Zkušenost to by velice příjemná a zajímavá. Turečtí partneři nás uvítali ve své organizaci ESENLER İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (obdoba školského odboru městských částí), kde k nám promluvil ředitel instituce, aby krátce pojednal o turecko-evropských vztazích a významu mezinárodních projektů. V neposlední řadě je třeba zmínit doslova zážitkovou společenskou večeři, kterou pro kterou Turci sestavili z výběr tradiční kuchyně.

Samotný meeting byl z větší části věnován výstupům projektu – Digitálním ateliérům, ale partneři stihli prodiskutovat i finanční aspekty a administrativní záležitosti. Bylo domluveno, že Digitální ateliéry všechny strany dokončí do konce května. Dále se účastníci věnovali úpravě jednotlivých kapitol (okruhů) a témat budoucích národních toolkitů a mezinárodního toolkitu. Nyní je na partnerech, aby dokončili experimentální fázi projektu a pustili se do přípravy návodu pro učitele, jehož výsledná podoba bude podrobněji diskutována na dalším meetingu v září ve Varšavě.