Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám.

ROZVOJ DEMOKRATICKÉ KULTURY NA ZŠ BARRANDOV, PRAHA 5

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, zlepšení klimatu a posílení inkluze na ZŠ Barrandov vytvořením komplexního systému rozvoje demokratické kultury od analýzy výchozího stavu a dokumentů školy po vytvoření Plánu rozvoje DK pro multikulturní prostředí školy. Součástí projektu je intenzivní zapojení a vzdělávání pedagogického sboru a žáků  podpořené společnými výjezdními aktivitami a návštěvami demokratických institucí a doplněné o komunitní aktivity.

Výše dotace: 4 244 085 Kč