Take action today to stop the Bullying! Build bridges between Peers

Projekt je zaměřen na vysoce citlivé téma šikany ve školách, její příčiny, projevy a možné způsoby jejímu předcházení. Program Erasmus+ umožnil vytvoření partnerství mezi organizacemi ze šesti zemí, které se dlouhodobě pohybuji v oblasti vzdělávání a mohou ve svých zemích, ale i rámci mezinárodního kontextu projektu přinést cenné zkušenosti a příklady dobré praxe týkající se boje proti šikaně. Projevy šikany se různí a odvíjí se od mnoha faktorů souvisejících s kulturním prostředím dané země, ekonomickou situací, mírou tolerance a obecným přístupem ke svému okolí. Právě v tomto ohledu je tento projekt, který nabídne studentům a učitelům z České republiky možnost poznat své kolegy z ostatních zemí, unikátní a nabízí jedinečnou příležitost jak načerpat zkušenosti pro boj se všemi aspekty šikany. Během 24 měsíců, po které bude projekt běžet, budou realizovány aktivity, které podpoří sdílení zkušeností, kulturní výměnu a identifikování nových přístupů a metod, které mohou vést k podchycení projevů šikany již v samém zárodku.