SMART AND SKILLS

Projekt Erasmus+ Smart and Skills se zaměřuje na vytvoření nové výukové metody, která se soustředí na životní dovednosti a inovativní technologické didaktické metody, a bojuje tak proti vysokému počtu evropských studentů opouštějících školu. 

Cílem projektu je dosáhnout několika výsledků, včetně podpory samostatnosti, kritického myšlení a dovedností řešit problémy prostřednictvím výukových postupů. Snaží se také zlepšit znalosti nových technologií a digitální gramotnost uživatelů a partnerů projektu. 

Mezi dlouhodobé dopady projektu patří snížení počtu žáků, kteří předčasně ukončí školní docházku, zvýšení angažovanosti a zájmu žáků o učení a posílení schopností učitelů efektivně integrovat technologie do výuky. Kromě toho je cílem projektu vytvořit úložiště vzdělávacích zdrojů přístupných všem učitelům, které mohou být přínosem pro distanční vzdělávání.

V rámci projektu Smart and Skills budou vytvořeny 3 různé výsledky projektu:

1. „Digitální didaktické materiály“ o životních dovednostech: Vytvoření digitálních didaktických materiálů určených pro žáky se SVP, které by mohly být speciálně využity pro kooperativní výuku.

2.    Sada vzdělávacích kurzů pro učitele: Vypracování učebních osnov založených na životních dovednostech s metodikou založenou na mikroučení a na interdisciplinárních malých celcích.

3. Příručka pro výrobu „digitálních pomůcek k životním dovednostem pro kooperativní učení“: Šíření zkušeností do škol nebo zemí, které se projektu přímo neúčastnily, se zveřejněnými pokyny, jak krok za krokem vyvíjet aktivity projektu.

Partneři

FORO DE FORMACION Y EDICIONES (ES)

EVROPSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA (CZ)

Artes Srl (IT) 

GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (IT) 

TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (IT) 

Odborné gymnázium pro zemědělskou techniku „Tzanko Tzerkovski“ (BG)

ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DA REGIAO DE AVEIRO (PT)

CSI CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION LTD (CY)

UNIVERZITA V LODŽI (PL)