Šablony III pro ZŠ a MŠ v celé ČR včetně Prahy

Aktuální výzva pro mateřské a základní školy v ČR včetně Prahy
Co zůstává

o Zjednodušený projekt a 100% paušální zálohová platba na začátku projektu.
o Míra spolufinancování školy 0 %.
o Dostupné vzory pro vykazování jednotlivých aktivit.
o Příloha Přehled šablon s popisem aktivit a správného vykazování.
o Povinnost vyplnění dotazníku v systému Sběr dat (UIV). Dotazník bude sloužit jako výstup pro Šablony II a zároveň jako vstupní dokument pro žádost o Šablony III.
o Projekt není možné realizovat souběžně se Šablonami II. Výjimku tvoří případy, kdy si vliv současného nouzového stavu vynutí prodloužení předchozího projektu.

Co je nové

o Menší celkový rozpočet výzvy, podání žádosti o podporu je nutné co nejdříve.
o Nižší maximální rozpočet školy, princip popsán níže.
o Podávají se pouze dvě zprávy o realizaci. První po 6 měsících od počátku projektu a druhá po jeho ukončení.
o Do projektu nelze zahrnout aktivity pro školní družiny a kluby.
o Snížení počtu aktivit. Zůstává personální podpora, ICT ve výuce, tandemová výuka, sdílení zkušeností, kluby, doučování, projektová výuka a setkání s rodiči.
o Nová aktivita Zahraniční stáže pro pedagogy v délce 5 až 20 dní vzdělávání v zahraniční škole.
o Nově stanovena povinná aktivita Projektový den ve výuce pro MŠ i ZŠ.

Další podmínky

> Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
> Maximální výše výdajů: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč)
> Výzva je otevřena do 29. 6. 2021

Modelové příklady

MŠ s 95 dětmi: 200 000 Kč + (95*1 500) = Maximální částka dotace 342 500 Kč
ZŠ s 550 žáky: 200 000 Kč + (550*1500) = Maximální částka dotace 1 025 000 Kč

Doplňující dotazy?
Kontaktujte naše projektové manažery!

Marek Třeštík: marek.trestik@eracr.cz
Kateřina Janatová: katerina.janatova@eracr.cz
Jan Šašek: jan.sasek@eracr.cz

Naše ceny za zpracování žádosti a administraci projektu:
1. Sepsání projektu a jeho správa do vydání právního aktu
Cena dle rozsahu aktivit, splatná až po schválení projektu
Cena 4 000 – 8 000 Kč

2. Administrace projektu
Fakturační období na přání klienta
Cena 2 000 – 2 800 Kč měsíčně

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nezávazná objednávka přípravy žádosti a administrace Šablon III

Ozveme se Vám zpět, domluvíme rozsah aktivit a před podpisem objednávky potvrdíme konečnou cenu.