Semináře: Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014

V rámci projektu Další vzdělávání mezinárodně proběhlo od dubna 2014 do června 2014 8 seminářů s názvem Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014: Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat. Semináře byly bezplatné pro zájemce z veřejného a neziskového sektoru ze Středočeského kraje.

Cílem seminářů bylo upozornit účastníky na možnosti využití mezinárodních dotačních programů, které v České republice nejsou příliš známé, ale především je navést, jak se mohou se svou organizací jednoduše do těchto projektů zapojit. Účastníci se na seminářích dozvěděli, v kterých oblastech se dá mezinárodních dotačních programů využívat a čím se tyto programy liší od u nás (především nechvalně) známých projektů financovaných ze strukturálních fondů, a naší nadějí je, že se také zbavili strachu z řízení mezinárodního projektu. Semináře byly určeny pro městské úřady, školy všech úrovní a další vzdělávací instituce nebo neziskové organizace (bez ohledu na jejich zaměření) a zástupci těchto institucí se také těchto seminářů účastnili.

Semináře pokrývaly následující témata:

Teoretická část:

  • Co jsou mezinárodní dotační programy?
  • V čem je mezinárodní spolupráce přínosná?
  • Čím se mezinárodní dotační programy liší od financování v rámci strukturálních fondů?
  • V jakých oblastech lze čerpat finanční podporu?
  • Jaký je projektový cyklus mezinárodních projektů a jak se do nich můžu zapojit?
  • Na co si musím dávat pozor při administraci projektu?
  • Na co si musím dávat pozor ohledně finančního řízení projektu?

V teoretické části byly rovněž krátce zmíněny nejdůležitější současné programy financující mezinárodní spolupráci – Erasmus+ (oblast vzdělávání), Horizon2020 (věda a výzkum), EASI (program pro zaměstnanost a sociální inovace), Evropa pro občany (aktivní občanství) a Kreativní Evropa (kreativní odvětví a kinematografie). Všechny informace byly podávány co nejsrozumitelněji a byly rovněž prezentovány příklady  již úspěšně implementovaných projektů. Projektový cyklus byl prezentován na komplexním příkladu mezinárodního projektu tak, aby si účastníci dokázali představit, co mezinárodní spolupráce obnáší.

Praktická část byla zaměřená na následující dovednosti:

  • Účastníci zjistili, jak se mohou se svou organizací zapojit do projektu mezinárodní spolupráce, a vyzkoušeli si na vlastní kůži potřebné kroky od vyhledání vhodného dotačního programu, přes výběr vhodného projektu a kontaktování vedoucího partnera po zapojení do projektu.
  • Účastníci se seznámili s nejdůležitějšími zásadami finančního řízení projektu a vyzkoušeli si, jak sestavit projektový rozpočet.

Během semináře byly rovněž zodpovídány praktické dotazy účastníků a konzultovány jejich projektové záměry.

Datum Místo Lektor Další informace Fotografie 
16. dubna 2014 Hotel Theresia, Na Petříně 991, Kolín  Klára Holanová Akce v kalendáři Jsou zde.
23. dubna 2014 Hotel Kladno, nám. Sítná 3113, Kladno  Ingrid Rašková Akce v kalendáři Jsou zde.
28. dubna 2014 Restaurace Koliba, Na Štěpánce 1184, Mladá Boleslav  Kristýna Elišková Akce v kalendáři Jsou  zde.
7. května 2014 Hotel Ostrov, Na Ostrově 432, Nymburk   Daniela Kropáčková Akce v kalendáři Jsou zde.
22. května Hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, Beroun   Marek Fichtner Akce v kalendáři Jsou zde.
4. června Hotel U Růže, Zámecká 52, Kutná Hora  Šárka Dvořáková Akce v kalendáři
Jsou zde.
16. června Hotel Rozmarýn, Pražská 139, Rakovník  Pavla Fišerová Akce v kalendáři Jsou zde  .
18. června Hotel Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov  Martin Synkule  Akce v kalendáři
Jsou zde.

Pro bližší informace nebo pokud máte zájem o zorganizování podobného semináře pro Vaše zaměstnance neváhejte kontaktovat manažerku projektu:
Bc. Štěpána Těžká
stepana.tezka @ eracr.cz
+420 774 455 534

 

 

Napsat komentář