Pečovatelská služba Praha 3

POŘÍZENÍ VÍCEMÍSTNÉHO AUTOMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU PRAHY 3

Popis projektu:

Projekt řeší zkapacitnění a zkvalitnění pečovatelské služby skrze pořízení nového vícemístného automobilu s hybridním pohonem. Cílem projektu je disponovat dostatečně velkým vozem pro přepravu klientů i s jejich kompenzačními pomůckami (vozík, chodítko), kompenzačních pomůcek, materiálu a pracovníků PSP3 na stáže, školení a konference.

Výše dotace: 1 302 081 Kč