FAQ

Zde naleznete otázky ohledně Partnerské sítě, které nám nejčastěji kladete. Pokud jste nenašli odpověď na tu svou, neváhejte nás kontaktovat.

[toggle]

[toggle_item title=“Opravdu Partnerská síť funguje?“]

Ano, našimi spokojenými klienty jsou města, příspěvkové organizace, firmy, školy i neziskové organizace. Každá z nich je zapojena do mnoha partnerství a inovuje své služby, výrobky nebo procesy výrazně více, než je v jejím sektoru běžné.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Je v projektech nutné spolufinancování z naší strany?“]

Většinou ne, v některých případech však ano. Výše spolufinancování je vždy známá předem a je jedním z podkladů před rozhodnutím o vstupu do projektu.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jakými tématy se projekty Partnerské sítě ERA zabývají?“]

V Evropě existují projekty prakticky na jakékoliv téma. ERA pro členy Partnerské sítě vybírá projekty s vazbou na obor činnosti klientů a s ohledem na reálnou šanci projektů na úspěch. Projekty jsou tradičně zaměřeny zejména na inovace v sektorech, jako je vzdělávání, výzkum a vývoj, sociální oblast, doprava, životní prostředí, podpora malých a středních podniků, zdravotnictví, rozvoj měst a obcí a další.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Budeme mít vliv na podobu projektu, když je připravován v zahraničí?“]

Ano, během přípravy každého projektu probíhá diskuse mezi partnery o jeho zaměření a také o aktivitách a rozpočtu jednotlivých partnerských organizací. ERA v této fázi zastupuje členy Partnerské sítě na základě svých dlouholetých zkušeností tak, aby maximalizovala obsahový i finanční přínos grantu. Diskuse je omezena termínem uzávěrky pro odevzdání projektu.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jaké projekty máte aktuálně k dispozici? Jaké jste měli v minulých měsících?“]

Aktuální nabídky najdete v sekci Burza projektů. Projekty, které již nejsou aktuální, neboť vypršel termín pro podávání žádostí, nebo jsme do nich již zapojili jiného člena Partnerské sítě, můžete najít pomocí filtrování v Burze projektů (Burza projektů – Filtrování – Stav projektu – Archivovaný – Vyhledat). Projekty, které již byly schváleny a české organizace je implementují, najdete v sekci Úspěšné projekty.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jak náročná je administrativa projektů?“]

Administrativa není náročná, ale vyžaduje odborné znalosti a pečlivost. Doporučujeme proto najmout pro tento úkol po schválení projektu zkušeného zaměstnance nebo jej svěřit odborníkům z Evropské rozvojové agentury. Náklady uhradí projektová dotace.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Pomůže nám ERA s administrativou projektu po jeho schválení?“]

Ano, pokud se pro ni rozhodnete jako pro vhodného administrátora projektu. Tato služba není součástí členství v Partnerské síti

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jak bude probíhat komunikace po podání žádosti a po schválení projektu?“]

Před i po podání projektu vyřídí vše zdarma Evropská rozvojová agentura. Po schválení projektu je volbou klienta, koho pro tento úkol najme – náklady budou hrazeny z dotace.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Kolik času je na schválení vstupu do projektu?“]

Čas pro potvrzení zájmu o účast v projektu může být od jednoho dne až po několik týdnů. Záleží na vedoucím partnerovi, jakým způsobem sestavuje konsorcium.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jak fungují mezinárodní projekty, jak se prokazuje financování u těchto projektů?“]

Obdobně jako u strukturálních fondů nebo kontrol finančních úřadů – úřady kontrolují faktury, účtenky, doklady o jejich proplacení a důkazy o provedeném plnění.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“V jakém jazyce se podává žádost?“]

Žádosti se obvykle podávají v angličtině a v tomto jazyce jsou také standardně dodávány veškeré podklady. V průběhu zapojování Vám ovšem ERA bude poskytovat relevantní informace v českém jazyce. V průběhu implementace projektu ERA nabízí pro klienty možnost odborných expresních překladů za standardní tržní ceny.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Jsou v projektu peníze na tlumočníky / překladatele?“]

Ano, ať už v rámci prostředků na administrativu nebo na pořádání konferencí, vydávání publikací a podobně.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Je možné získat peníze na vycestování ke konkrétnímu partnerovi a ve vícečlenné skupině?“]

Ano, je to možné a mnoho našich klientů této možnosti využívá.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Budu informován/a ze strany ERA o průběhu schvalování žádosti?“]

Ano, ERA a klient se zavazují, že se budou vzájemně informovat o průběhu schvalování jednotlivých projektů.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Můžu si vybrat své partnery do projektu?“]

Ano, aktuální složení partnerství je vždy součástí podkladů pro rozhodování o zapojení do projektu. Můžete také vedoucímu partnerovi doporučit další organizace, které by podle vás do projektu patřily.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Kolik partnerů z ČR se může účastnit každého z projektů?“]

Obvykle jeden, jsou však i projekty, kde je možná účast více partnerů z jednoho státu.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Proč je pro nás síť ERA ta pravá?“]

Členové týmu ERA už úspěšně připravili nebo administrovali dotace v hodnotě více než miliardy korun. Síť má partnery ze všech zemí EU a mnoha nečlenských států a velmi široké portfolio projektů. Díky tomu vám nabídne ideální projekt – z pohledu tématu, odbornosti a prestiže zahraničních partnerů a finančních podmínek dotace. Na rozdíl od služeb “zdarma” budete komunikovat přímo s našimi odborníky, nikoliv s automatem, rozesílajícím hromadné e-maily.

[/toggle_item]

[/toggle]

Napsat komentář