ORWELL

Online reflektivní psaní ve vysokoškolském vzdělávání a celoživotním učení 

Obecným cílem projektu ORWELL je podpora digitálních kompetencí v oblasti psaní ve vysokoškolském vzdělávání. V současné době jsou studenti více než kdy jindy ponořeni do prostředí bohatého na technologie, které jim poskytuje příležitosti ke zlepšení a podpoře základních dovedností, jako je psaní. Digitální technologie si vykládáme dvěma způsoby: studenti se musí naučit psát v digitálním prostoru, studenti se musí naučit používat digitální nástroje na podporu svých procesů psaní.

ORWELL podporuje plány digitální transformace vysokoškolských institucí a vytváření vysoce výkonného digitálního vzdělávacího ekosystému tím, že se zaměřuje na dvě hlavní priority:

1. Řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity

2. Podněcování inovativních postupů učení a výuky. Zaměříme se na digitální psaní žáků. Psaní je základní dovedností. Lidé tuto všestrannou dovednost využívají k několika funkcím, včetně učení se novým myšlenkám, podpory úvah, zaznamenávání informací nebo zkoumání významu událostí a situací.

Cílem tohoto projektu je vyvinout tři digitální nástroje, které mohou studenti a pedagogičtí pracovníci využívat k:

1. sdílet osvědčené postupy psaní v technologicky bohatém prostředí napříč obory

2. zlepšovat oborově obecné dovednosti psaní

3. podpořit společné psaní v online prostředí. Očekáváme, že přinesou následující konkrétní výsledky:

Identifikace a sdílení osvědčených postupů v oblasti digitálního psaní podporovaného technologiemi.

Projekt byl zahájen 1. prosince 2022 a bude ukončen 31. července 2024.

Našimi projektovými partnery jsou:

  • Univerzita ve Florencii (IT)
  • Kantabrijská univerzita (SP)
  • Univerzita v Malmö (SW)
  • WIDE Services (GR)

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu https://orwellproject.eu/.