Nabízíme

Inovace

Inovační projekty
Sociální inovace
Inovace ve vzdělávání

Dotační příležitosti

Pro kraje, obce, města, podnikatele, NNO
Dotace EU, Norské a další fondy
Záměr - žádost - administrace - evaluace

Vzdělávání a mobility

Výjezdy studentů a žáků do zahraničí
Výjezdy pracovníků ve vzdělávání
Vzdělávací programy a projekty

Partnerství měst a škol

Mezinárodní spolupráce
Vědecká spolupráce
Mezinárodní výměna zkušeností

Komunikace

Komunikační strategie a kampaně
Public relations
On-line prezentace a softwarové systémy

Expertní poradenství

Strategické plánování
Expertní analýzy
Veřejné zakázky