Městská část Praha 5

MODERNIZACE PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRAZE 5

Popis projektu:

Projekt přispívá ke zkvalitnění předškolního a základního vzdělávání ve vybraných školách na Praze 5. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků zejména v oblasti přírodních věd a polytechniky prostřednictvím vybudování multifunkční roboticko-polytechnické učebny v ZŠ Chaplinovo nám., venkovní polytechnické a badatelské učebny v MŠ Slunéčko a modernizace a vybavení 2 tříd v MŠ Peroutkova moderními a funkčními polytechnickými prvky.

Výše dotace: 5 119 050 Kč