Městská část Praha 11

DOMOV PRO SENIORY, PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY VEJVANOVSKÉHO

Popis projektu:

Projekt řeší stavební úpravy části stávajícího objektu občanské vybavenosti v ulici Vejvanovského. V důsledku realizace stavebních  úprav a přístavby vzniká Domov pro seniory. Tento objekt bude splňovat veškeré moderní trendy pro poskytování pobytových sociálních služeb pro seniory – vlastní sociální zařízení maximálně pro dva pokoje, dostatek prostoru na pokojích, koupelnách a společných prostorách, bezbariérovost a vybavení bezpečnostními prvky.

Výše dotace: 29 685 285 Kč