Jihoměstská sociální a.s.

ELEKTROVOZY PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ

Popis projektu:

Projekt řeší nedostatečné kapacity sociální infrastruktury a uspokojování neustále se zvyšující poptávky po pečovatelské službě na území hl. m. Prahy, a to prostřednictvím nákupu 5 bezemisních vozidel.

Výše dotace: 5 336 867 Kč