Interreg Volunteer Youth

Evropská rozvojová agentura nedávno zahájila spolupráci s Interreg Volunteer Youth, v rámci které nabídneme pracovní stáž v naší společnosti vybraným dobrovolníkům ze zahraničí.

Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotní program, který nabízí příležitost mladým Evropanům (18-30), aby si formou dobrovolnictví ve vybrané partnerské organizaci vyzkoušeli práci na mezinárodních projektech. Během svého působení v partnerských organizacích budou monitorovat úspěchy na poli mezinárodní spolupráce, které budou svojí prací sami podporovat a budou o těchto úspěších šířit povědomí. IVY nabízí dobrovolníkům příležitost seznámit se s European Territorial Cooperation (Evropská územní spolupráce), díky čemuž pochopí výhody a přínos spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU. V neposlední řadě IVY podporuje posilovat evropskou solidaritu, evropské občanství a zapojení do vnitřních záležitostí ze strany občanů EU.

Vybraní dobrovolníci budou mít možnost spolupracovat s ERA projektovým týmem na řízení projektu AgriGo4Cities.

Impression