Fun&Science

Za posledních dvacet let se ve většině evropských zemí zvyšuje zájem o vzdělávání v oblasti vědy, neboť pro další rozvoj Evropy je nezbytné navýšit počet kompetentních výzkumných pracovníků. S tímto trendem je spojen i rozvoj politik, které mají obvykle dvojí záměr: jednak podporovat rozšiřování odborných znalostí technických a přírodovědných oborů ve společnosti, dále pak přitahovat mladé lidi k sekundárnímu a vysokoškolskému vzdělávání zaměřenému na vědu a moderní technologie.

FUN@SCIENCE – Exploiting 3D printing for science education and scientific careers je projekt, jehož cílem je navrhnout a otestovat model odborného vzdělávání, který je založený na využívání 3D tiskových technologií ve výuce, na všech úrovních vzdělávání. Implementace tohoto vzdělávacího modelu do učebních osnov má ambici přispět ke zvýšení zájmu žáků a studentů o kariéru v technických a přírodovědných oborech, rozvoj jejich logických a matematických dovedností či zpestření běžných vyučovacích hodin.

Projekt bude realizován na úrovni EU, konkrétně pak v pěti zemích (Portugalsko, Itálie, Polsko, Česká republika, Řecko) s odlišnými národními kontexty zahrnujícími vzdělávací politiky či potřeby těchto států.  Projekt FUN@SCIENCE odstartoval 1. 10. 2017 a potrvá do 30. 9. 2019.

Pro dosažení cílů projektu budou realizovány následující hlavní aktivity

 1. Shromažďování a následná analýza dobrých praxí, zaměřených na odborné vzdělávání a aktivity 3D tisku, z nejméně 5 členských států EU – sledování vlivů tohoto vzdělávání a aktivit na zájem studentů o kariéru v technických a přírodovědných oborech a na vývoj logických a matematických dovedností.
 2. Vypracování, zhodnocení a následná akreditace návrhu globálního vzdělávacího modelu založeného na využívání 3D tiskových technologií ve výuce na všech úrovních vzdělávání.
 3. Vzájemné sdílení zkušeností učitelů a školitelů za účelem zisku kompetencí pro navrhnutí, implementaci a ověření vzdělávacího modelu v rámci jejich školního kontextu.
 4. Testování vzdělávacího modelu na všech úrovních vzdělávání v minimálně čtyřech třídách v každé ze zúčastněných zemí.
 5. Zveřejnění výsledků experimentálních vzdělávacích modelů, za účelem znásobení efektů a výsledků projektu.

Všechny tyto cíle je třeba rozvíjet v evropském rámci a zajistit tak systematičtější spolupráci mezi aktéry na úrovni členských států EU.

Partneři projektu

 • Agrupamento de Escolas Emídio Navarro (Portugalsko)
 • Creative YouthLand (Řecko)
 • Danmar Computers sp z o.o. (Polsko)
 • ASSOCIACAO PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALMADA/SETUBAL-MADAN PARQUE (Portugalsko)
 • Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (Česká republika)
 • Direzione Didattica III Circolo Perugia (Itálie)
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA (Itálie)
 • TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (Itálie)

 erasmus-plus-logo