CEVRO Institut – praktické stáže Erasmus pro studenty a budoucí absolventy

Na základě spolupráce CEVRO Institutu s Evropskou rozvojovou agenturou mají studenti i budoucí absolventi CEVRO Institutu možnost přihlásit se na praktické stáže do zahraničí v rámci programu Erasmus.

Obecné podmínky pro podání přihlášky na praktickou stáž v zahraničí 

Při přihlášení na stáž musí být student i budoucí absolvent zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. V případě budoucích absolventů musí být veškerá administrativa dokončena před závěrečnými zkouškami studenta a výjezd na praktickou stáž musí být ukončen nejpozději do 12 měsíců od závěrečných zkoušek absolventa.

Pracovní stáž může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně). Z toho 3-4 měsíce se stipendiem z pogramu Erasmus +.


Informace o přijímací organizaci v zahraničí

Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska.

Jedná se o práci na plný nebo zkrácený pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.


Financování stáží

Student obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury, s.r.o. stipendium.

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše stipendia záleží (jako u studijních pobytů ERASMUS) na cílové zemi. Výše stipendií jsou uvedeny zde.

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Stipendium je udělováno přibližně na 3-4 měsíce pobytu.


Výběr přijímací organizace

Student si najde instituci, v případě potřeby požádá o pomoc koordinátorku Evropské rozvojové agentury, kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru. Informaci o nalezené organizaci uvede student v rámci povinné administrativy do příslušných dokumentů.


Přihlášky na stáž

V případě zájmu o stáž se prosím obraťte přímo na koordinátorku mobilit: katerina.kolingerova@eracr.cz

Požadované dokumenty k přihlášce:
CV v anglickém jazyce
Motivační dopis v anglickém jazyce, s uvedením vybrané přijímací organizace/ obecný motivační dopis (v případě, že student nemá vybranou přijímací organizaci)