Technická univerzita v Liberci (TUL) – Praktická stáž Erasmus

logo-tu-liberec

Obecné podmínky pro podání přihlášky na praktickou stáž v zahraničí pro absolventy

Při přihlášení na stáž musí být budoucí stážista zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Veškerá administrativa musí být dokončena před závěrečnými zkouškami studenta.

Doba výjezdu na praktickou stáž je po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent).

Student může být občanem jakékoliv země.

Pracovní stáž může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně). Z toho 3-4 měsíce se stipendiem z pogramu Erasmus +.


Informace o přijímací organizaci v zahraničí

Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska.

Stáž se musí uskutečnit buď v podniku, školícím či výzkumném středisku popřípadě i v jiné organizaci.

Stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.

Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.


Financování stáží

Absolvent obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury, s.r.o. stipendium.

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše stipendia záleží (jako u studijních pobytů ERASMUS) na cílové zemi. Výše stipendií jsou uvedeny zde (výzva 2017-2019).

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Stipendium je udělováno přibližně na 3 měsíce pobytu.


Výběr přijímací organizace

Budoucí absolvent si najde instituci, v případě potřeby požádá o pomoc koordinátorku Evropské rozvojové agentury, kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru. Informaci o nalezené organizaci uvede student v rámci povinné administrativy do příslušných dokumentů.


Přihlášky na stáž

V případě zájmu o stáž se prosím obraťte přímo na koordinátora mobilit: katerina.kolingerova@eracr.cz

Požadované dokumenty k přihlášce:
CV
Motivační dopis s uvedením vybrané přijímací organizace/ obecný motivační dopis (v případě, že absolvent nemá vybranou přijímací organizaci)