EAGLE

Průmysl aditivní výroby v EU se stále více rozšiřuje, což vede k vytváření nových pracovních míst, která vyžadují získání nových dovedností a kvalifikací, a proto je bezprostředně nutné zlepšit související studijní programy s cílem poskytnout cílovým skupinám klíčové kompetence pro potenciální kariéru. Hodnocení a schopnost spoléhat se na konkrétní kvalitativní měřítka rovněž nabývají stále většího významu. Hlavním cílem projektu EAGLE je vyvinout nové učební osnovy, materiály pro školení a elektronickou platformu zaměřenou na myšlenku inovativního učení a vytváření jednotných standardů. Tyto zdroje poskytnou srovnávací měřítko a budou zdarma k dispozici veřejnosti. Cíl projektu je rovněž úzce spjat se zlepšením nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a je zaměřen na vytvoření širokého standardu kvalifikace, z něhož bude v konečném důsledku těžit průmyslový trh práce.

Výstupy projektu budou zahrnovat vývoj učebních osnov a online školicích materiálů pro tzv. 3D Printing Polymer Operators s cílem nabídnout inovativní vzdělávací materiál cílovým skupinám projektu. Učební osnovy mají potenciál přenositelnosti, protože by mohly být využity nejen v odborném vzdělávání a přípravě, ale také ve školách, na univerzitách a ve vzdělávání dospělých, a to pouze s drobnými změnami nebo úpravami.

Dále budou vypracovány pokyny pro výcvik školitelů s cílem nabídnout lektorům pokyny a systém kvalifikace/certifikace pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy pro jejich učitele či lektory, která umožní poskytovat kurzy s inovativními metodikami a prostřednictvím online nástrojů.

Další fází projektových výstupů bude vývoj hodnotících otázek a online zkoušek pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, kteří budou moci absolvovat kurzy vytvořené v rámci předchozích výsledků projektu na vyvinuté online platformě kde zároveň získají teoretické a praktické hodnocení online. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy jako sekundární cílová skupina hodnotících nástrojů získají možnost efektivně a rychle hodnotit své žáky a studenty a analyzovat jejich výkony v teoretických i praktických dovednostech. Výsledky projektu pak budou kompletně k dispozici prostřednictvím platformy MOOC, která bude vyvinuta jakožto konečný výstup projektu.

První tiskovou zprávu projektu naleznete zde