DESK

Digitální gramotnost a kompetence obyvatelstva patří mezi podstatné součásti dnešní společnosti, které je žádoucí neustále rozvíjet a podporovat. Statistiky však ukazují, že téměř polovina občanů EU digitálními dovednostmi nedisponuje. Nicméně jejich znalost je v mnoha odvětvích přímo vyžadována. Nejenže digitální gramotnost rozšiřuje obzory, ale také zvyšuje šanci uplatnit se na trhu práce. Z těchto důvodů může mít její nízká úroveň v rámci zemí EU negativní vliv na hospodářský růst členských států i na samotnou EU.

Cílem projektu DESK: an adult digital education skills kit to foster employability je motivovat občany EU vzdělávat se v oblasti digitálních technologií, poskytnout jim potřebné nástroje kezvýšení digitální gramotnosti a  podpořit tak jejich zaměstnatelnost. Projekt DESK nabízí příležitost zapojit se do výuky a rozvoje digitálních kompetencí skrze poměrně novou technologii tzv. “Augmented reality” (rozšířenou realitu). Mezi cílové skupiny patří lektoři celoživotního vzdělávání z partnerských zemí EU, vzdělávající se dospělí a další zainteresovaní aktéři dalšího vzdělávání dospělých. 

V rámci projektu bude vytvořen “toolkit”, soubor nástrojů za účelem dalšího vzdělávání dospělých v oblasti digitálních technologií.  V první fázi dojde k proškolení lektorů, jak rozšířenou realitu využívat ve výuce a následně k praktickému využívání při vzdělávání dospělých. 

Projekt odstartoval 1. listopadu 2018 a potrvá do 30. dubna 2021.

Výstupy projektu 

 • Výzkumná studie – přehled současného stavu v oblasti vzdělávání pomocí rozšířené reality
 • Kurikulum – učební plán, založený na vzdělávacích potřebách dospělých zahrnující digitální dovednosti, vytvořený za účelem podpory zaměstnanosti
 • Případové studie – soubor případových studií zaměřených na využívání rozšířené reality pro vzdělávání dospělých
 • DESK “toolkit” – soubor nástrojů 
 • Online příručka pro použití DESK Toolkit

Partneři projektu

 • MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Řecko)
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Rumunsko)
 • MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (Malta)
 • Archon sp. z o.o. (Polsko)
 • EURO-NET (Itálie)
 • ZIKAS EYAGGELOS (Řecko)
 • MEDIA CREATIVA 2020, S.L. (Španělsko)
 • Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (Česká republika)