Blíží se termín pro podávání žádostí v rámci programu Evropa pro občany

Do 2. března 2015 je třeba podávat žádosti v obou prioritních osách programu Evropa pro občany, tedy v rámci osy 1 Evropská paměť i osy 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.

Program Evropa pro občany  je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Cíle programu

 • Rozvoj evropského občanství
 • Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU
 • Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie
 • Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialog a dobrovolnictví

Podporované aktivity

Oblast 1: Evropská paměť

 • Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti
 • Projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci
 • Projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách
 • Finacování: maximální grant na celý projekt činí 100 000 EUR.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Partnerství měst (Town Twinning)

 • Jednorázová setkání občanů partnerských měst (doba trvání do 21 dnů)
 • Účastnit se musí minimálně dvě města nebo neziskové organizace (s podporou měst), z nichž alespoň jeden subjekt musí být ze země EU
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 25 000 EUR.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Sítě měst (Network of Towns)

 • Dlouhodobé projekty sítí partnerských měst (délka projektu až 24 měsíců)
 • Projekt může města, jejich spolky nebo neziskové organizace (s podporou města)
 • Do projektu musí být zapojeny minimálně 4 subjekty ze čtyř různých zemí (alespoň 1 ze země EU)
 • V rámci projektu musí proběhnout minimálně 4 akce/události s mezinárodní účastí
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 150 000 EUR (finance získává vedoucí partner, který je posléze rozděluje mezi partnerské organizace podle jejich aktivit a účasti na projektu) 

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Projekty občanské společnosti

 •  Podpora organizací působících v obecném evropském zájmu (délka projektu až 18 měsíců)
 • V projektu musí být zapojeny minimálně 3 neziskové organizace ze 3 zemí
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 150 000 EUR

Více informací o programu najdete na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.