BEHAVE YOUR PRINTS

Ve světě neustále se vyvíjejících digitálních technologií lze mladé lidi označit za „digitální domorodce“: jako čerstvě narození obyvatelé hučícího kyberprostoru vyrostli s textovými zprávami, sextingem, sociálními médii a online zdroji informací. Naše společnost se však musí vypořádat s tím, že mnozí z nich nemají vždy dostatečné znalosti v této oblasti a že nové technologie často používají nevědomě, neopatrně a nezodpovědně.

Projekt „Behave Your Prints“ se zaměřuje na řešení nedostatečného povědomí mladých lidí o digitální stopě a digitální pověsti a jeho hlavními cíli jsou:

  • přispět k profesnímu rozvoji pracovníků s mládeží s cílem posílit vzdělávání v oblasti digitálního občanství;
  • podporovat mladé lidi (14-18 let), včetně těch ze znevýhodněného prostředí, aby se stali aktivními občany v dnešní digitální společnosti.
  • povzbuzovat je k zodpovědné účasti na internetu a správnému chování, aby si chránili pověst na internetu pro svou vlastní profesní a společenskou budoucnost.

Projekt byl zahájen 1. dubna 2022 a bude dokončen 1. dubna 2024.

Našimi projektovými partnery jsou:

    ICE – Institut pro současné vzdělávání (Srbsko)

    Smart Idea (Slovinsko)

    Beyond Barriers (Albánie)

    Edukopro B-H (Bosna a Hercegovina)

    Mensa Crna Gora (Černá Hora)