App Your School trénink Vol. 2

S radostí Vám můžeme oznámit, že v pondělí 29. května 2017 proběhlo, v pořadí již druhé, školení k projektu App Your School. Stejně jako první školení, se i toto konalo na ZUŠ Music Art v Praze. Hlavní náplní setkání bylo poskytnout učitelům, které projekt oslovil, více informací o smyslu celého našeho snažení v rámci App Your School a především o jeho praktické části. Účastníci získali cenné informace přímo od učitelů, kteří byli v rámci projektu v lednu v Boloni a nyní prezentovali své zkušenosti a zážitky, popisovali aktivity, kterých se tam účastnili atp.

V rámci školení mělo všech 18 účastníků možnost vyzkoušet si také něco praktického a to konkrétně tzv. Strom. Aktivita strom spočívala v tvorbě stromu za pomoci různých způsobů a výtvarných technik, ať už z papíru, z drátků či za pomoci počítačové animace. Na závěr celého školení proběhla diskuse o již existujících předmětech, které se běžně vyučují na ZUŠ Music Art, a které splňují požadavky na budoucí Digitální Ateliéry. Za zmínku stojí, že Digitální Ateliéry vzniknou jako praktická část celého projektu, která bude sloužit jako ověření teorie v praxi.