AlterDrive

Nový mezinárodní projekt, do kterého se Evropská rozvojová agentura zapojila, odstartoval 1.11.2017. Projekt s názvem AlterDrive poběží 24 měsíců a zúčastní se ho instituce z České republiky, Polska a Španělska. Cílem projektu je zlepšování kvality výuky v automobilovém inženýrství.

Hlavním cílem projektu AlterDrive je je vytvoření takového strategického partnerství, které zlepší kvalitu a relevantnost nabídky odborného vzdělávání a tréninku v oblasti automobilového průmyslu tím, že vytvoří nový a inovativní přístup k výuce v oboru a podpoří šíření nejlepších Evropských postupů v této oblasti.

Díky mezinárodní spolupráci a partnerství škol, výzkumného centra a podniků bude možné:

  1. designování činnosti ověřením modelu výcviku na úrovni odborného vzdělávání jak ze strany škol, tak z hlediska průmyslu;
  2. vytvořit modelový program pro zavedení prvků souvisejících s vozidly na alternativní pohon a připravit teoretický rozsah v souladu s profilem tréninku v daném oboru a potřebnou kvalifikací;
  3. provádět výzkum a ověřování potřeb zaměstnavatelů z hlediska personálního obsazení a odborných dovedností nezbytných na trhu práce v tomto odvětví;
  4. vyvíjet metodiky a soubory praktických cvičení pro vývoj tréninkových materiálů v automobilovém průmyslu pro alternativní zdroje pohonu;
  5. vytvořit materiály vyvinuté pro praktické řidičské kurzy v automobilovém průmyslu pro alternativní pohon a zejména spolupracovat se školami při vedení pilotního kurzu se studenty a podnikateli;
  6. spustit platformu „AlterDrive“ pro výuku alternativních pohonných systémů v automobilovém průmyslu.

Platforma bude moci být využita v hodinách automobilového inženýrství prakticky v celé Evropě a bude zahrnovat hybridní distribuci pohonů, provoz vozidel s takovým pohonem, obnovu brzdné energie a hybridní elektrické komponenty vozidel. Navíc bude popsána konstrukce, provoz, diagnostika a oprava palivových článků používaných pro pohon automobilů a instalace alternativních paliv pro motory se zážehovým a vznětovým motorem. Kresby a diagramy usnadní porozumění obsahu problematiky a interaktivní cvičení v anglickém jazyce pak zajistí široké pole pro šíření tohoto hlavního výsledku.

Projektoví partneři:

Project Partners are:

erasmus-plus-logo logo_AlterDrive