AGORA

Oblast Podunají čelí přechodným výzvám, které se týkají kultury, systémů plánování, místního dědictví a sociálních struktur. Mnoho měst, zejména malých a středních měst, má proto často problém setrvat atraktivními ve stále se rozvíjejícím konkurenčním prostředí. A to zejména kvůli promarněným příležitostem revitalizace a zhodnocení opuštěných pozemků a budov či nevyužitých brownfieldů po celém regionu.

Obnově nevyužitých veřejných nebo soukromých pozemků a budov často brání překážky jako participace, správa, finance a lidské kapacity, které se veřejné správě nedaří příliš efektivně překonávat. Současné strategie pro územní rozvoj v regionu mají sklon upřednostňovat centralizovaný přístup s vládami vyšších úrovní, které mají rozhodující moc ovlivňující místní úroveň. Aby města Podunají dosáhla svého potenciálu, musí se stát klíčovými hráči mobilizujícími zájmové skupiny a zúčastněné strany tak, aby usilovaly o endogenní růst a správu městských aktiv.

Prostřednictvím partnerství složeného z veřejných orgánů, rozvojových agentur Podunají a různých vědeckých organizací má projekt AGORA za cíl podporovat města v obnově a revitalizaci opuštěných prostor prostřednictvím nových sociálních a ekonomických aktivit. Ambicí projektu je implementovat modely decentralizované správy věcí veřejných, čímž se městská politika stane společně vytvořenou veřejnou odpovědností se zúčastněnými stranami a pro ně. AGORA podpoří společný návrh řešení otevřené správy a otestuje je v 10 městech napříč regionem (v Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku, Německu, Chorvatsku, České republice, Bosně a Hercegovině, Slovinsku a Rumunsku).

Implementace projektu byla zahájena 1. července 2020 a bude dokončen do konce prosince 2022. Hlavním cílem projektu AGORA je implementovat inovativní nástroje a decentralizované modely řízení veřejné správy s cílem posílení její role a aktivace zúčastněných aktérů v oblasti revitalizace městských brownfieldů.

Partneři projektu:

 • Cluj-Napoca Municipality (Rumunsko)
 • URBASOFIA SRLl (Rumunsko)
 • Institute for Local Development Association (Rumunsko)
 • ”Local Communities along the Danube River” Association (Rumunsko)
 • Development Agency North -DAN ltd (Chorvatsko)
 • Development Agency of Slavonski Brod ltd (Chorvatsko)
 • City Municipality of Koprivnica (Chorvatsko)
 • EUTROPIAN GMBH (Rakousko)
 • Creative Space Vienna (Rakousko)
 • City of Kranj (Slovinsko)
 • Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Slovinsko)
 • Metropolitan Research Institute (Maďarsko)
 • City of Szarvas (Maďarsko)
 • European House (Maďarsko)
 • Pakora.net – Network for Towns and Regions (Německo)
 • Neckar-Alb Regional Association (Německo)
 • Municipality of Prague 9 (Česká republika)
 • Evropska rozvojova agentura, s.r.o. (Česká republika)
 • Sofia Municipality (Bulharsko)
 • Sofia Development Association (Bulharsko)
 • Italian Chamber of Commerce in Bulgaria (Bulharsko)
 • City of Zenica (Bosna a Hercegovina) 
 • Zenica Development Agency ZEDA ltd (Bosna a Hercegovina)
 • City Hall of Chisinau Municipality (Moldavsko)
 • EUROCITIES (Belgie)
 • Spatial Foresight Limited (Lucembursko)
 • University of Rome Tor Vergata – Department of Management and Law – DMD (Itálie)
 • State Scientific & Technical Centre for inter0sectorial & regional problems of the Environmental Safety and Resource Conservation (Ukrajina)