TICTAC – Time for International CooperaTion: Active Cities

Evropská unie a její politiky soudržnosti nabízí mnoho příležitostí nejen pro občany Evropské unie a podniky, ale také pro regionální správu, veřejné instituce a obce v EU. Tyto příležitosti mohou podpořit rozvoj regionu nejen možnými dotacemi, ale také novými přístupy, řešeními a metodikami vytvořenými během implementace jednotlivých projektů.

Partneři projektu aktivně spolupracují s cílovou skupinou v šesti různých zemích EU a silně vnímají, že zaměstnanci z veřejného sektoru (ať už jsou to profesionálové, volení zástupci nebo zaměstnanci) těmto příležitostem nevěnují dostatečnou pozornost. Existuje znalost o evropských strukturálních a investičních fondech (ESIF), které jsou podporovány vnitrostátními orgány, ale je zde značný nedostatek znalostí o dalších příležitostech, zejména o finančních nástrojích financovaných přímo Evropskou komisí nebo jejími agenturami a poskytování peněz pro mezinárodní projekty spolupráce.

Z  výše zmíněných důvodů je proto hlavním cílem tohoto projektu zvýšit povědomí zaměstnanců veřejných institucí v obcích a regionálních správách o evropských programech a nástrojích pro jejich potřeby relevantní, neboť dostupné evropské programy a další finanční nástroje (pokud jsou účinně využívány) mohou přispět k efektivnějšímu a integrovanějšímu rozvoji evropských měst a regionů. Tento projekt se zaměřuje na všechny druhy finančních nástrojů vhodných pro obce, regionální správy a další veřejné instituce.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci veřejných institucí, konkrétně:
• radní a členové zastupitelstva města
• úředníci a zaměstnanci pracující v odděleních zabývajících se regionálním rozvojem, investicemi, strategiemi, vzděláváním, sociálními záležitostmi a dalšími
• projektoví manažeři
• osoby zodpovědné za evropské financování a mezinárodní spolupráci (včetně partnerských měst)
• osoby zodpovědné za evropské financování a mezinárodní spolupráci ve veřejných školách a univerzitách, agenturách, komorách, sociálních střediscích a dětských domovech.
Projekt bude nejen pozitivně ovlivňovat zaměstnance veřejných institucí, ale zároveň pozitivně přispěje ke zlepšení kvality  života občanů v nejdůležitějších oblastech zájmu jako je školství, sociální a ekonomická odvětví.
Web projektu: https://tictac-project.eu/
Facebook projektu: https://www.facebook.com/Tictac-Time-for-International-Cooperation-Active-Cities-107465940738263/?modal=admin_todo_tour