Akademie múzických umění (AMU) – praktická stáž Erasmus pro absolventy

Na základě spolupráce Akademie múzických umění v Praze s Evropskou rozvojovou agenturou mají absolventi AMU možnost přihlásit se na praktické stáže do zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Obecné podmínky pro podání přihlášky na praktickou stáž v zahraničí pro absolventy AMU

Při přihlášení na stáž musí být budoucí absolvent zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Veškerá administrativa musí být dokončena před závěrečnými zkouškami budoucího absolventa. 

Budoucím absolventem se rozumí student, který je v posledním ročníku bakalářského nebo  magisterského studia, po státnicích již nechce pokračovat v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu a může tedy po závěrečných zkouškách vyjet na stáž do zahraničí, jako absolvent. Budoucím absolventem se také rozumí doktorand, který může vyjet na praktickou stáž, jako absolvent,  po ukončení svého studia.

Doba výjezdu na praktickou stáž je tedy po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent). Výjezd na praktickou stáž musí být ukončen nejpozději do 12 měsíců od závěrečných zkoušek absolventa.

Pracovní stáž může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně). Z toho 3-4 měsíce se stipendiem z pogramu Erasmus +.


Informace o přijímací organizaci v zahraničí

Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska a Severní Makedonie.

Jedná se o práci na plný nebo zkrácený pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.


Financování stáží

Absolvent obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury, s.r.o. stipendium.

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše stipendia záleží (jako u studijních pobytů ERASMUS) na cílové zemi. Výše stipendií jsou uvedeny zde.

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Stipendium je udělováno přibližně na 3-4 měsíce pobytu.


Výběr přijímací organizace

Budoucí absolvent si najde instituci, v případě potřeby požádá o pomoc koordinátorku Evropské rozvojové agentury, kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru. Informaci o nalezené organizaci uvede budoucí absolvent v rámci povinné administrativy do příslušných dokumentů.


Přihlášky na stáž

V případě zájmu o stáž se prosím obraťte přímo na koordinátorku mobilit: katerina.kolingerova@eracr.cz

Požadované dokumenty k přihlášce:
CV v anglickém jazyce
Motivační dopis v anglickém jazyce, s uvedením vybrané přijímací organizace/ obecný motivační dopis (v případě, že absolvent nemá vybranou přijímací organizaci)