VET3D

Projekt VET3D v rámci programu Erasmus+ (KA2) se zaměřuje na několik opatření evropské agendy dovedností a jeho hlavním cílem je podpora trojrozměrného přístupu v odborném vzdělávání a přípravě, který spojuje formální, neformální a pracovní vzdělávání a posiluje digitální zvyšování průřezových kompetencí studentů.

Projekt VET3D nabízí prozkoumání modelů učení v odvětví odborného vzdělávání a přípravy v zemích EU i celosvětově v postpandemické éře s cílem nabídnout výzkumem podložený přístup pro budoucí odborné vzdělávání a přípravu se zaměřením na budoucnost.

S cílem přinést mezinárodní inovace v rámci projektových zemí a v sektoru odborného vzdělávání a přípravy v EU se očekávají následující intelektuální výsledky projektu:

1) IO1 „DIGICOMP 3D“;

2) IO2 „3 dimenzionální výukový model pro odborné vzdělávání a přípravu“;

3) IO3 “ DOVEDNOSTNÍ INFORMAČNÍ DATABÁZE“;

4) IO4 „Edutainment APP“;

5) IO5 „3D vzdělávací modul pro pedagogy odborného vzdělávání a přípravy“. 

Partneři projektu:

Evropská rozvojová agentura (CZ)
Střední gastronomická škola (CZ)
European Institute for Local Development (GR)
THALIS CIVIL NON-PROFIT COMPANY (GR)
Aurive (IT)
Novareckon (IT)
PROJECT NET (LV)
BIZNESA MAKSLAS UN TECHNOLOGIJU AUGSTSKOLA RISEBA (LV)

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu.

A red and yellow circuit board brain

Description automatically generated