Projekt ALERRT

Cílem projektu ALERRT je zlepšit komunikaci a porozumění mezi záchranáři a jednotlivci s poruchou autistického spektra.

Pro záchranáře (policisty, hasiče a zdravotníky) je zásadní naučit se správně komunikovat s lidmi, kteří trpí autismem, a umět tak efektivně a bezpečně reagovat v kritických situacích, jejichž součástí se stanou právě osoby s autismem.

Bylo zjištěno, že záchranáři často nemají povědomí o důležitých informacích týkajících se autismu i přesto, že je u nich až sedmkrát větší pravděpodobnost než u běžného jedince, že přijdou do styku právě s člověkem s ASD.

Proto je hlavním cílem projektu ALERRT je poskytnout záchranářům znalosti o autismu a dovednosti potřebné k rozpoznávání, interakci a vhodnému zacházení s jedinci s autismem v případě nouze. Toho bude dosaženo prostřednictvím speciálního školení poskytovaného školiteli odborného vzdělávání a přípravy, které bude současně k dispozici na vytvořené e-learningové platformě.

Projekt byl zahájen 1. října 2020 a jeho implementace bude dokončena na konci září 2022.

Partneři projektu:

  • Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (Česká republika)
  • AUTISME-EUROPE AISBL (Belgie)
  • CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE E LO SVILUPPO ASSOCIAZIONE (Itálie)
  • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Portugalsko)
  • STANDO LTD (Kypr)