GROW YOUR RAW

Evropská rozvojová agentura ve spolupráci s Impact Hub Skopje a partnery z Francie, Slovinska a Řecka hledají zájemce a aktivní účastníky do projektu Grow Your Raw and Sustaible Organic Enterprise. Další pokračování úspěšného projektu Raw&Grow (více informací o předchozím projektu www.rawandgrow.eu) se snaží skloubit myšlenky a nápady začínajících podnikatelů s ideou udržitelné produkce a zemědělství. Skrze různorodé aktivity se „startupoví“ podnikatelé seznámí s principy udržitelného rozvoje firem a získají i možnost zblízka nahlédnout do podnikatelské praxe zahraničních partnerů. Projekt je financován Evropskou komisí a spadá do programu Erasmus+.

 • Cíl projektu: sdílení zkušenostní a nápadů začínajících podnikatelů v oboru udržitelného zemědělství a navázání hlubší spolupráce mezi partnerskými státy. Účastníci se dozvědí více
  o možnostech financování, rozvoje a růstu jejich začínajících udržitelných firem.
 • Cílová skupina: začínající firmy a podnikatelé se zájmem o udržitelnou produkci
  a ekologii.

Celý projekt trvá od prosince 2017 do prosince 2018. V jeho průběhu se uskuteční několik vícedenních školení v partnerských zemích, zaměřující se na vybranou oblast udržitelného podnikání. Účastníci si volí z jednotlivých školení a účastní se jich nezávazně na sobě.

 • Murska Sobota, Slovinsko – únor 2018 (14ti-denní), jeden účastník za Českou republiku
  • Téma: Základy udržitelné produkce

 • Bordeaux, Francie – duben 2018 (14ti-denní), jeden účastník za Českou republiku
  • Téma: Ekologická produkce vína, ekologická kosmetika a organická textilní výroba

 • Řecko – červen 2018 (6ti-denní), dva účastníci za Českou republiku
  • Téma: Možnosti růstu pro začínající firmy

 • Česká republika – září 2018 (6ti-denní), dva účastníci za Českou republiku
  • Téma: Investiční potenciál pro „start-up“ podniky

Výdaje spojené s účastí na jednotlivých školeních jako ubytování, doprava a stravování jsou plně hrazeny z finančních prostředků projektu.

V případě zájmu o účast na některém školení nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@eracr.cz. Více informací o ERA najdete na webových stránkách www.eracr.cz.

erasmus-plus-logo