Závěrečný meeting a konference projektu 3D-HELP

23. září 2019 se konalo poslední setkání všech partnerských organizací projektu 3D-Help, na které navazovala závěrečná konference pro veřejnost.

Zástupci partnerských organizací z České republiky, Chorvatska, Rumunska, Malty a Litvy diskutovali o závěrečných krocích projektu, jeho rozšíření mezi veřejnost a udržitelnost.

V úterý, 24. září 2019 se v Praze uskutečnila konference, které se zúčastnili partneři projektu, ale zejména veřejnost, které byl projekt představen. Hlavní výstup projektu, tedy e-learningová platforma je k dispozici zdarma na tomto odkazu. Na konferenci byli účastníkům k dispozici lektoři z PRUSA RESEARCH, kteří účastníkům zajistili možnost vyzkoušet si 3D tisk v praxi.

Obě události měly velký úspěch a projekt úspěšně míří do své poslední fáze. Podrobné informace o všech výstupech projektu naleznete na jeho webové a Facebookové stránce.

 

Závěrečná konference projektu APP YOUR SCHOOL

Ve dnech 12.6. – 15.6.2019 se na závěr projektu App Your School uskutečnila konference v italské Bologni. Na tomto setkání bylo široké veřejnosti prezentováno dílo jednotlivách partnerů v podobě finálně zpracovaných digitálních ateliérů pro výuku. Konference kromě řady zajímavých diskuzí a přednášek také nabídla možnost návštěvníkům se jednotlivých ateliérů přímo zúčastnit, mluvit s jejich tvůrci a čerpat tak inspiraci pro své vlastní aktivity. Ateliéry všech partnerů vzbudily na konferenci veliký ohlas a již nyní se některé koncepty aplikují mimo instituce, které byly do projektu přímo zapojeny. Jsem za to velmi rádi a považujeme tuto perfektní konferenci za více než důstojné zakončení tohoto vysoce inovativního projektu.

Web projektu: appyourschool.eu

 

 

 

První Newsletter projektu DESK

V příspěvku k přečtení celý Newsletter.

 

Národní konference projektu App Your School

Dne 6.6.2019 proběhla v prostorách Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí závěrečná konference projektu App Your School. V rámci této akce, které se zúčastnilo přes 90 edukátorů, pedagogů a umělců z celé České republiky, byly prezentovány výsledky projektu a jeho potenciál při každodenní výuce a práci s žáky ve školách. Vedle představení dvou metodických příruček pro pegagogy, které v rámci projektu vznikly, konkrétně se jednalo o Evropský manuál pro edukátory v angličtině a Národní toolkit v českém jazyce, došlo také na prezentaci jednotlivých digitálních ateliérů, které naše edukátorky vytvořily. Spojení moderních technologií a tradiční tvorby a vnímání reality se během těchto ateliérů ukázalo jako velice přínosné pro žáky i vedoucí pedagogy. Projekt tak nabídl ostatním kolegům inspiraci pro jejich práci a poskytl jim návod i koncept pro jejich případnou tvorbu obdobných ateliérů.

Jsme velmi rádi, že tento projekt přinesl tak velký ohlas, kterého jsme byli svědky na této konferenci a děkujeme tímto našim edukátorkám z Galerie hlavního města Prahy a ZUŠ Music Art za jejich nasazení a skutečně vrcholně profesionální přistup při realizaci výstupů projektu!

Veškeré informace o projektu, včetně obou zmíněných příruček a odkazů na videa z digitálních ateliérů naleznete na: https://www.appyourschool.eu/

 

        

2. setkání partnerů projektu DESK

ERA se zúčastnila druhého setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” and kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819”.
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/. 

Setkání partnerů projektu 3D-Help v Litvě

24. – 26. dubna konalo setkání partnerů projektu 3D-Help v Litvě, ve městě Kaunas. Hlavním tématem meetingu byl připravovaný e-learning. Partneři projektu dáli diskutovali o předchozích projektových výstupech, předávali si zkušenosti a zpětnou vazbu.  Nyní je před námi poslední fáze projektu, která bude zakončena v září závěrečnou konferencí v Praze. Samotný projekt pak potrvá ještě do konce října. Více o projektu najdete na jeho webových a Facebookových stránkách.

Zúčastnili jsme se konference „Ředitel ve víru nových povinností 2019“

V  pondělí 29. dubna 2019 jsme se zúčastnili celostátní konference „Ředitel ve víru nových povinností 2019“, pořádané nakladatelstvím Forum. Bohatý program konference byl určen zejména pro ředitele škol a jejich zástupce,  vedoucí učitele základních a středních škol a školských zařízení. Na programu bylo celkem 5 přednášek, které se týkaly zejména novely financování regionálního školství, změny v inkluzivní vyhlášce, spolupráci s SPC a PPP a mimo jiné dotačním příležitostem pro školy, o kterých přednášeli naši kolegové – Mgr. Martin Rejmíš a Mgr. Marek Třeštík.

 

Podívejte se na informace o službách, které můžeme nabídnout i Vaší škole!

 

Druhý newsletter projektu 3D-Help

Vítejte u druhého newsletteru projektu 3D-Help.

Seznamte se partnery projektu 3D-Help

Do projektu 3D-Help je zapojeno pět partnerských organizací: z České republiky, Rumunska, Malty, Litvy a Chorvatska. V tomto Newsletteru vám představíme dvě z nich: Ludor (Rumunsko) a STSFV (Chorvatsko).

Ludor Engineering srl

Ludor Engineering je rumunská strojírenská společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblasti strojírenství a designu, vývoje výrobků a vytváření prototypů. Zároveň má zkušenosti s implementací pokročilých technologií do vzdělávání, včetně 3D tisku, průmyslem 4.0, drony, atd. Ludor Engineering má přímou zkušenost s EU projekty, včetně projektů Erasmus+, a to jak z pohledu koordinátora, tak i projektového partnera. Kromě vlastního know-how v oblasti technického a projektového řízení se může spolehnout na rozsáhlou síť spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, včetně univerzit, škol, soukromých společností a nevládních organizací.

 

Faust Vrančić Technical High School

Faust Vrančić Technical High School je střední odborná škola se čtyřletým a tříletým studijním programem pro mechatroniku, počítačové inženýrství, operátory CNC a strojírenství. V akademickém roce 2018 bylo 645 studentů zapsáno do 28 různých tříd a na škole působilo 66 učitelů. Vzdělávání dospělých se specializuje na programování CNC a CAD/CAM. Tato škola je jednou z 25 škol v Chorvatské republice, které byla zvolena za Regionální kompetenční centrum. Tato centra propojují školy, vysoké školy a zaměstnavatele s podporou ministerstev. Kromě projektu 3D-Help je FVTH součástí následujících projektů Erasmus+: KA1: Learning mobility for individuals „Looking towards the future“ a KA3: Joint Qualifications in Vocational Education and Trainig.

 

Věděli jste, že…?

  1. …největší světová tiskárna je určena k výstavbě budov o rozměrech 12x27x9m?
  2. … v roce 2018 se 3D-tiskový průmysl odhadl na 7,3 miliardy dolarů?
  3. …3D tisk umožnil zubním lékařům nabízet zákroky přímo přizpůsobené pacientům? Lidé tedy na provedení dentálního zákroku čekají méně času.

Třetí projektové setkání

Třetí mezinárodní projektové setkání 3D-HELP proběhlo v Chorvatském Záhřebu mezi 8. a 9. listopadem 2018. Toto setkání pořádal jeden z partnerů projektu Strojarska Technička Škola Fausta Vrančića (STSFV), v průběhu byly prezentovány moduly, na kterých partneři pracovali v předchozích měsících, také byly stanoveny úkoly, jenž mají být dokončeny v další fázi projektu., tedy do příštího setkání, které se bude konat v Litvě.

Během setkání tým partnerů diskutoval o možnostech zlepšení obsahu kurzu, který by měl poskytovat dostatek informací pro to, aby se dospělí studenti rychle naučili pracovat s 3D tiskem, aniž by byli zahlceni složitou a nekonečnou teorií. To je možné díky vytvoření prvního studijního programu, který se věnuje vzdělávání dospělých, kde byly vybrány hlavní moduly 3D-Help kurzu. Témata, jenž se liší podle úrovně obtížnosti,  jsou: (1) Úvod do 3D tisku, (2) Dostupné technologie 3D tisku, (3) Design s ohledem na 3D tisk, (4) Slicer software pro následný 3D tisk, (5) Budoucnost technologií 3D tisku, (6) Případové studie v oboru, (7) 3D tisk pro zvýšení kreativity a inovací, (8) 3D tisk a podnikání.

Po každém modulu budou uživatelé e-learningového kurzu odpovídat na deset otázek, aby bylo možné posoudit, zda porozuměli danému tématu. Během setkání partneři projednávali, jak budou jednotlivé moduly v kurzu uvedeny. Dalším krokem projektu je překlad do všech partnerských jazyků, tedy rumunštiny, češtiny, litevštiny a chorvatštiny. Čtvrté nadnárodní setkání se bude konat v Kaunasu, v Litvě, ve dnech 25. a 26. dubna 2019.

 

Více informací o projektu naleznete na jeho webových stránkách http://3dhelp.euda.eu/

Interní seminář projektu APP YOUR SCHOOL

Dne 21.11.2018 se v rámci prostor Galerie hlavního města Prahy uskutečnil interní seminář prezentující metodiku a výsledky projektu včetně praktických ukázek z realizovaných digitálních ateliérů. Semináře se zúčastnilo více než dvacet pedagogů a odborníků na vzdělávání, kteří měli možnost s realizátorkami projektu APP YOUR SCHOOL konzultovat didaktické i metodické postupy, které se v rámci průběhu digitálních ateliérů osvědčily. Interní seminář představuje přípravu na národní konferenci projektu, která se uskuteční v první polovině roku 2019.

 

Veškeré důležité informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na https://www.appyourschool.eu/

Setkání partnerů projektu APP YOUR SCHOOL ve Varšavě

Ve dnech 4. až 6.9. 2018 proběhl projektový meeting za účasti všech partnerů a italských koordinátorů projektu. V rámci setkání byly prezentovány finální verze digitálních ateliérů, které jednotliví partneři vytvořili se svými studenty a učiteli. Prezentace nabídla inspirující materiál, který bude dále sdílen mezi jednotlivými partnery projektu, kteří představí 5 vybraných zahraničních ateliérů v rámci národního toolkitu, který bude k dispozici místním učitelů, kteří mají zájem o propojení technologií a běžných metod vyučování. Meeeting také přinesl definitivní podobu pro tvordu celoevropského manuálu pro použití metodologie projektu a jasně rozdělil roli jednotlivých partnerů. Zároveň bylo v rámci setkání stanoveno také datum závěrečné projektové konference, která se uskuteční v italské Bologni ve dnech 13. až 16. června roku 2019.

Veškeré důležité informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na https://www.appyourschool.eu/