Vložit projekt

Vkládáte projekt do databáze Úspěšné projekty.

Název projektu (povinné)

Obrázek projektu

Stav projektu

Téma

Vyberte oblast, které se projet týká.

Program

Vyberte program, z něhož byl projekt spolufinancován.

Partneři

Jaké instituce se projektu zúčastnily? Z jakých byly zemí? Kdo byl vedoucím partnerem?

Typ žadatele

Jaké organizace byly způsobilými žadateli v projektu?

Datum zahájení

Kdy byl projekt zahájen?

Datum ukončení

Kdy byl projekt ukončen?

Cíle projektu

Na co se projekt zaměřil/zaměřuje? Co bylo/je jeho hlavním cílem? (Příklad: Projekt se zaměřil/zaměřuje na zatraktivnění výuky na druhém stupni základních škol. Jeho cílem bylo/je rozšířit mezi žáky povědomí o významu multikulturalismu v dnešní Evropě.)

Aktivity a metody použité v průběhu projektu

Jaké aktivity v průběhu projektu proběhly/proběhnou? Jaké metody byly/budou použity k dosažení cílů projektu?

Výstupy projektu

Jaké jsou/budou výstupy projektu? Pokud jsou veřejně dostupné, napište jak a kde.

Financování projektu

Jak byl/je projekt financová? Jak velký byl/je jeho rozpočet? Kolik peněz připadlo/připadne na českého partnera?

Spolufinancování v procentech

Vyplňte míru spolufinancování - procentní podíl dotace, který musí partner zajistit z vlastních prostředků.

Český příjemce dotace

Která česká organizace byla/je do projektu zapojena?

Role českého partnera a zhodnocení realizace

Kterých aktivit se český partner zúčastnil, v kterých oblastech byl v rámci projektu aktivní? Co mu projekt přinesl? S jakými těžkostmi se český partner potýkal? Jak jsou v ČR využívány výstupy projektu?

Více informací

Kde se mohu dozvědět více o projektu? (Většinou se jedná o projektové stránky, stránky vedoucího partnera nebo české organizace. Můžete uvést i odkaz na stránky dotačního programu.

Kalendář

« 02/2020 » loading...
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace