Referenční zakázky – veřejný sektor

veřejný sektor

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších zakázek, které Evropská rozvojová agentura realizovala pro klienty z veřejného sektoru za poslední tři roky.

Monitoring dotačních příležitostí

 • Sledování dotačních příležitostí pro Městskou část Praha 4

  REALIZACE: 2009 – současnost
  DODANÉ SLUŽBY: Měsíční sledování vyhlášených výzev relevantních pro MČ Praha 4, zpracovávání a zasílání přehledu včetně doporučení vhodných projektů.

 • Sledování dotačních příležitostí pro Městskou část Praha 5

  REALIZACE: červen 2015 – současnost
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování dotačního auditu – přehledu plánovaných výzev v rámci operačních programů a mezinárodních finančních nástrojů Měsíční sledování vyhlášených výzev relevantních pro MČ Praha 5, zpracovávání a zasílání přehledu. Nabízení vhodných projektů z mezinárodních dotačních programů, poradenské služby.

 • Sledování dotačních možností pro Centrum sociálních služeb Praha

  REALIZACE: 2013 – současnost
  DODANÉ SLUŽBY: Měsíční sledování vyhlášených výzev relevantních pro CSSP, zpracovávání a zasílání tabulkového přehledu. Nabízení vhodných projektů připravovaných v rámci mezinárodních dotačních programů.

 •  

Zpracování projektových žádostí v rámci ESF

 • Služby péče o děti na Praze 5

  KLIENT:  Městská část praha 5
  PROGRAM: Operační program Zaměstnanost
  REALIZACE:  řijen 2015 (podání žádosti)
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Služby péče o děti 1. stupně základních škol na Praze 5“ z Operačního programu Zaměstnanost. Konzultace záměru s úřady a školami, vypracování žádosti včetně příloh a rozpočtu, odevzdání žádosti a její správa. Po schválení projektu s celkovým rozpočtem 1 133 300 Kč (včetně 5% spolufinancování) asistence při zahájení projektu, mentoring projektové manažerky.

 • Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče - služby Domácí Chůva

  KLIENT:  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
  PROGRAM: Operační program Praha – Adaptabilita
  REALIZACE:  září 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče“ z Operačního programu Praha Adaptabilita – Podpora vstupu na trh práce. Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, vypracování žádosti včetně příloh a rozpočtu, odevzdání žádosti a její správa.

 • Chůvy pro zajištění péče v domácím prostředí

  KLIENT:  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
  PROGRAM: Operační program Praha – Adaptabilita
  REALIZACE: červen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Chůvy pro zajištění péče v domácím prostředí“ z Operačního programu Praha Adaptabilita – Podpora vstupu na trh práce.

 • Rozšíření e-learningu pro účely komplexního vzdělávání úředníků

  KLIENT:  Městská část Praha 4
  PROGRAM: Operační program Praha – Adaptabilita
  REALIZACE: červen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Koncepční příprava projektu, stanovení rozpočtu, sepsání a podání žádosti.

Zpracování projektových žádostí v rámci mezinárodních dotačních programů

 • Dobrá praxe v řízení základních škol

  KLIENT: Městská část Praha 5
  PROGRAM: Fond Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce
  REALIZACE: červen 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Aktualizace žádosti o dotaci z programu Česko-Švýcarské spolupráce, fondu Partnerství, spočívající v úpravě rozsahu aktivit projektu a harmonogramu projektu. Administrativní práce spojené s projektem.

 • Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče

  KLIENT:  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
  PROGRAM: Dejme (že)nám šanci, Norské fondy 2009 – 2014
  REALIZACE: únor 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Odborné administrativní práce spojené s projektem, konzultace záměru s příslušnými úřady, koordinace partnerství při přípravě žádosti, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu, zajištění povinných příloh, odevzdání žádosti.

 • Výměna dobré praxe v řízení a spravování základních škol

  REALIZACE: listopad 2013
  KLIENT: Městská část Praha 5
  PROGRAM: Fond Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce
  DODANÉ SLUŽBY: Vypracování písemné projektové žádosti pro projekt „Výměna dobré praxe v řízení a spravování základních škol“, určený v k výměně zkušeností mezi MČ Praha 5 a švýcarským městem Biel.

 • SVES 1 – Studijní návštěvy

  KLIENTI:
  Odbor vnějších vztahů, Rektorát ČVUT v Praze
  Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
  Střední škola technická, Praha 4
  PROGRAM: SVES (Program celoživotního učení)
  REALIZACE: říjen 2013, říjen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti v anglickém jazyce, příprava a kompletace žádosti, kompletace dokumentů potřebných k absolvování studijní návštěvy.

 • Zpracování žádosti Comenius - další vzdělávání učitelů

  KLIENTI:
  Střední zdravotnická škola Prostějov
  ZŠ u Krčského lesa, Praha 4
  Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
  Městská část Praha 4
  Základní škola a Mateřská škola J.A. Komenského, Praha 6
  PROGRAM: Comenius (Program celoživotního učení)
  REALIZACE: říjen 2013, duben 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Zajištění účasti pedagogů na kurzu v zahraničí. Zpracování kompletní žádosti v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti..

Zapojení do mezinárodních projektů

 • SLASH: Specific LeArning difficulties and inclusive didactics for foreign language study at ScHool

  KLIENT: Základní a mateřská škola K Dolům
  PROGRAM: Erasmus+ – Strategické partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  REALIZACE: březen 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Zapojení ZŠ a MŠ K Dolům do mezinárodního projektového partnerství v rámci programu Erasmus+ zaměřeného na sdílení zkušeností z oblasti výuky jazyků. Projektová žádost byla zaměřena na výuku dětí s poruchami učení.

 • Zapojení do projektu „GRANDTRAVEL“

  KLIENT: Česká agentura cestovního ruchu – CzechTourism
  PROGRAM: COSME (výzva Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizen to travel)
  REALIZACE: leden 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu GRANDTRAVEL zaměřeného na cestovní ruch pro seniory a vytvářejícího nové produkty cestovního ruchu pro společné cestování prarodičů a vnoučat. Komunikace s vedoucím partnerem, zpracování rozpočtu a aktivit, podání projektu.

 • Zapojení do projektu „femSTEM“

  KLIENT: České vysoké učení technické v Praze
  PROGRAM: Horizon2020 (výzva Promoting Gender Equality in Researhc and Innovation)
  REALIZACE: říjen 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu femSTEM. Zprostředkování kontaktu s vedoucím partnerem projektu.

 • Zapojení do projektu ,,Rejuvenate Europe“

  KLIENT: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  REALIZACE: duben 2014
  PROGRAM: Kreativní Evropa
  DODANÉ SLUŽBY: Komunikace s vedoucím partnerem, nastavení rozpočtu, rozvržení aktivit v rámci projektu, příprava žádosti. Podání projektu v rámci programu Kreativní Evropa.

 • Zapojení do projektu „ADVANCING STUDENTS“

  KLIENT: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
  REALIZACE: leden 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Pomoc při zpracování žádosti, zajištění komunikace s vedoucím partnerem, konzultace.

 • Zapojení do projektu „EcoAMT“

  KLIENT: České vysoké učení technické v Praze
  PROGRAM: 7thFramework Programme
  REALIZACE: listopad 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „EcoAMT. Zprostředkování kontaktu s vedoucím partnerem projektu.

Většina zapojení do mezinárodních projektů probíhá v rámci Partnerské sítě ERA.

Konzultační, poradenská a ostatní činnost

Také by vás mohly zajímat referenční zakázky v soukromém sektoru, příběhy Partnerské sítě, nebo reference našich klientů.

Naše kompetence jsme prokázali také při řízení vlastních projektů.

 

Sdílet:

Kalendář

« 02/2020 » loading...
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace