Referenční zakázky – soukromý sektor

soukromý sektor

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších zakázek, které Evropská rozvojová agentura realizovala pro klienty ze soukromého sektoru za poslední tři roky. Jedná se především o zakázky pro firmy a nevládní neziskové organizace.

Zpracování projektových žádostí v rámci ESF

 • Základy soukromého práva a finanční gramotnosti

  KLIENT: VOX, a. s.
  PROGRAM: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  REALIZACE: únor 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování projektu s názvem ,,Základy soukromého práva a finanční gramotnosti“ z programu OP VK, oblast podpory 3.1. – Individuální další vzdělávání.

 • Centrum komplexního poradenství

  KLIENT: Ponte Trading, s.r.o.
  PROGRAM: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  REALIZACE: červen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Centrum komplexního poradenství“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Vzdělávání zaměstnanců v Supíkovicích

  KLIENT: TOUAX, s.r.o.
  PROGRAM: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  REALIZACE: duben 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně všech povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu, zajištění zahraničního partnera projektu, komunikace s partnery.

 • Výměna zkušeností a know how na poli práce s osobami 50+, vedoucí k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života

  KLIENT: Ponte Trading, s.r.o.
  PROGRAM: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  REALIZACE: červen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Centrum komplexního poradenství“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zpracování projektových žádostí v rámci mezinárodních dotačních programů

 • Drumben - Netradiční a inovační přístupy a pomůcky při prevenci rizikového chování mládeže

  KLIENT: Drumben, s. r. o.
  PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti mládeže
  REALIZACE: červenec 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Zážitková pedagogika

  KLIENT: Ekologické centrum Orlov, o. p. s.
  PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  REALIZACE: leden 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Průvodce přírodou - program dalšího vzdělávání

  KLIENT: Ekologické centrum Orlov, o. p. s.
  PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  REALIZACE: leden 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Individuální vzdělávací plány v mezinárodní perspektivě

  KLIENT: Romodrom, o. p. s.
  PROGRAM: Erasmus+ – Klíčová akce 2 Strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání
  REALIZACE: leden 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Trotting for all

  KLIENT: EQUI Forum
  PROGRAM: Erasmus+ – Sport (výzva Non-for profit European Sport Events)
  REALIZACE: červen 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Poznej svého spolužáka

  KLIENT: Rom Praha
  PROGRAM: Fond pro nestátní neziskové organizace, EHP fondy 2009 – 2014
  REALIZACE: březen 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Poznej se: mentoringem k osobnímu rozvoji

  KLIENT: Business & Professional Women Praha II
  PROGRAM: Fond pro nestátní neziskové organizace, EHP fondy 2009 – 2014
  REALIZACE: březen 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s úřady, koordinace partnerství, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a dalších příloh, včasné odevzdání žádosti a její administrace do schválení.

 • Posílení spolupráce v oblasti arts managementu

  KLIENT: Check Point Art
  PROGRAM: Fond partnerství, Česko-švýcarská spolupráce
  REALIZACE: říjen 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání švýcarského partnera, zpracování projektové žádosti a její podání.

 • Vzdělávací kurzy z Programu celoživotního učení

  KLIENTI:
  Agentura Xact, s. r. o.
  Positive, s. r. o.
  Business & Professional Women Praha II
  PROGRAM: Grundtvig, Program celoživotního učení
  REALIZACE: září 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Zajištění účasti zaměstnanců na zahraničních vzdělávacích kurzech. Zpracování žádosti Grundtvig v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.

 • Posílení spolupráce v oblasti arts managementu

  KLIENT: Check Point Art
  PROGRAM: Fond partnerství, Česko-švýcarská spolupráce
  REALIZACE: říjen 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání švýcarského partnera, zpracování projektové žádosti a její podání.

 • Inkubátor vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti uměleckých oborů

  KLIENT: Check Point Art
  PROGRAM: Fond partnerství, Česko-švýcarská spolupráce
  REALIZACE: srpen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání švýcarského partnera, zpracování projektové žádosti a její podání.

Zapojení do mezinárodních projektů

 • International Ligt Festival

  KLIENT: Fresh Films, s. r. o. – Signal Festival
  PROGRAM: Kreativní Evropa – Projekty evropské spolupráce
  REALIZACE: srpen 2014
  DODANÉ SLUŽBY: Vyhledání vhodného projektového záměru a prvotní fáze zapojení do projektu mezinárodní spolupráce.

 • iFamily Budget Management

  KLIENT: Senior Help, s. r. o.
  PROGRAM: Grundtvig, Program celoživotního učení
  REALIZACE: únor 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Zajištění komunikace s vedoucím partnerem, zajištění a předložení Prohlášení o partnerství, konzultace.

 • Improved quality of management in VET institution

  KLIENT: CONVECTOR, s.r.o.
  PROGRAM: Leonardo da Vinci, Program celoživotního učení
  REALIZACE: únor 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Zpracování zapojení do projektu „Improved quality of management in VET institution“ financovaného z programu Leonardo da Vinci – Partnerství, komunikace s vedoucím partnerem projektu, nastavení rozpočtu.

 • EURONET 50/50 European Network of Education Centers

  KLIENT: EkoWATT CZ, s.r.o.
  PROGRAM: Intelligent Energy Europe
  REALIZACE: květen 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „RESAVE – Resources Saved by Employees Engagement“ připravovaného do programu Intelligent Energy Europe. Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s vedoucím partnerem.

Většina zapojení do mezinárodních projektů probíhá v rámci Partnerské sítě ERA. Mohly by Vás zajímat Příběhy partnerské sítě.

Konzultační, poradenská a ostatní činnost

 • Finanční management projektu Na pomezí samoty

  KLIENT: DEIA (Setkání) o. s.
  PROGRAM: EHP fondy: Program CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“
  REALIZACE: červen 2015 – současnost
  DODANÉ SLUŽBY: Příprava finančních podkladů, vedení evidence čerpání, plánování výdajů, kotrola vyúčtování, komunikace s partnery a poskytovatelem dotace.

 • Poradenské služby

  KLIENT: Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o. p. s.
  REALIZACE: únor 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace v oblasti finančního řízení projektu, vztahu s partnery, evaluace projektu a jeho udržitelnosti.

 • Konzultace mezinárodních dotačních možností

  KLIENT: Business & Professional Women Praha II
  REALIZACE: leden 2015
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace v oblasti mezinárodních dotačních programů se zaměřením na program Erasmus+, EASI, Visegrádský fond a program Central Europe.

 • Expertní podpora projektu TASCO

  KLIENT: SIPU International AB, Stockholm
  REALIZACE: duben 2012
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace při projektu „Capacity Building of Civil Society in the IPA Countries and Territories under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) – Civil Society Facility – Technical Assistance“.

 • Coaching zaměstnanců a dotační poradenství - Sportlines

  KLIENT: Sportlines, s. r. o.
  REALIZACE: 2012 – 2013
  DODANÉ SLUŽBY: Coaching zaměstnanců, konzultace v oblasti řízení projektů financovaných z komunitárních programů EU a principů mezinárodní spolupráce při přípravě a implementaci komunitárních projektů EU.

 • Poradenské služby - SKILLS

  KLIENT: SKILLS, spol. s.r.o.
  REALIZACE: 2011
  DODANÉ SLUŽBY: Konzultace a administrace současných projektů pro klienty SKILLS, spol. s.r.o.

Také by vás mohly zajímat referenční zakázky ve veřejném sektoru, příběhy Partnerské sítě, nebo reference našich klientů.

Naše kompetence jsme prokázali také při řízení vlastních projektů.

Sdílet:

Kalendář

« 02/2020 » loading...
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace