Aktuality

Aktuality

 • 13. 04. 2017 První tisková zpráva VINA (Ověřování získaných informálních a neformálních dovedností)

    31.března 2017 TISKOVÁ ZPRÁVA VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired Skills – Ověřování získaných informálních a neformálních dovedností) Projekt zaměřený na ověřování dovedností ve vzdělávání dospělých, spolufinancovaný Evropskou unií EURO, italské centrum výzkumu, podpory a iniciativy EU, společně s partnerskými organizacemi z Velké Británie (European Learning Network Ltd), České republiky (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), […]

 • 11. 11. 2016 Projekt APP YOUR SCHOOL odstartován kick-off meetingem v Praze!

  Evropská rozvojová agentura, s.r.o. organizovala 17. -18. října kick-off meeting projektu APP YOUR SCHOOL. Projekt APP YOUR SCHOOL je zaměřen primárně na vzdělávání dětí a mládeže ve věku 11 – 16 let.

 • 11. 10. 2016 Do projektu Mobile mechanic on the European market se díky ERA zapojili i čeští partneři!

  Na přelomu září a října proběhla mobilita 17 polských studentů v rámci projektu mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě s názvem Mobile mechanic on the European market, který byl kofinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 • 30. 08. 2016 Střední průmyslová škola Otrokovice se zapojí do dalšího projektu!

  Od září tohoto roku se náš dlouholetý partner Střední průmyslová škola Otrokovice zapojí do dalšího dvouletého mezinárodního projektu v rámci strategického partnerství v oblasti školního vzdělávání programu Erasmus+ s názvem Let the Science Discover Us. Tento projekt je zaměřen na rozvoj metod učení vhodných pro použití u žáků s poruchami učení, u žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným ukončením […]

 • 23. 08. 2016 Erasmus+ díky ERA podpoří školní vzdělávání ve Zlínském a Jihomoravském kraji

  Od září tohoto roku se dva z našich dlouholetých partnerů z řad škol zapojí do mezinárodních projektů, a to do strategických partnerství v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Zatímco Střední průmyslová škola Otrokovice se zapojí do projektu zaměřeného na mediální výchovu, základní škola Jedovnice (okres Blansko) se zapojí do projektu zaměřeného na podporu podnikatelských dovedností. Každá ze škol získá grant přes půl milionu korun.

 • 23. 08. 2016 Nový schválený projekt pro Evropskou rozvojovou agenturu – VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired skills)!

  V srpnu byl schválen nový projekt VINA – Validating Informal and Non-formal Acquired skills, do něhož se v rámci strategického partnerství zapojí i Evropská rozvojová agentura. Vedoucím partnerem tohoto projektu je sicilské výzkumné centrum EURO Association, které je od roku 1996 činné na regionální úrovni v oblasti sociální a environmentální obnovy a organizace odborných školení. Cíle Cílem tohoto […]

 • 10. 08. 2016 Nový schválený projekt pro Evropskou rozvojovou agenturu – App your school!

  Na začátku roku 2016 byla Evropská rozvojová agentura oslovena italským vzdělávacím centrem Zaffiria a přizvána k účastni na tříletém mezinárodním projektu App your school. Projekt byl podán v březnu 2016 v rámci programu Erasmus+ jako tzv. Strategické partnerství zaměřené na inovace v oblasti školního vzdělávání.

 • 20. 06. 2016 ERA hostila skupinu lektorů z Bulharska

  V rámci programu Erasmus+ a jeho Pracovního programu pro mobilitu zaměstnanců ve vzdělávání dospělých zorganizovala ERA studijní kurz pro skupinu lektorů z Bulharska. Mobilita probíhala 15 dní v Praze a zahrnovala odborný kurz a čtyři studijní návštěvy v různých institucích poskytujících vzdělávání dospělých. Skupina byla v Praze od pátého do devatenáctého června.

 • 17. 02. 2016 Mladí lidé se zapojili do tvorby výstupů projektu THEY.EA

  V rámci projektu Towards Higher Employability of Youth: European Approach (projekt THEY) proběhlo v jihoitalském městě Lecce již druhé setkání partnerských organizací.

1 2 3 4 5 13

registrace