RENEW – Readdressing Education in Nourishing Expert Skills

Stáhnout PDF

Stav projektuUkončený
Témavzdělávání
ProgramProgram celoživotního učení - Leonardo da Vinci (2007 - 2013)
Partneři

Projektu se zúčastnilo 13 partnerských organizací z Itálie, Maďarska, Řecka, Portugalska, Belgie, Turecka, Lotyšska, Rumunska, Polska, České republiky, Bulharska a Malty.

Byly mezi nimi neziskové organizace zaměřené na vzdělávání nebo mezinárodní spolupráci, veřejné vzdělávací instituce i soukromé společnosti.

Typ žadateleveřejné instituce, neziskové organizace, firmy
Datum zahájení01.08.2010
Datum ukončení31.07.2012
Cíle projektu

Hlavním cílem RENEW bylo vytvořit mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti financování a realizace projektů z prostředků evropských fondů. Tím projekt přispěl ke zvýšení spolupráce evropských partnerů na takových projektech.

Aktivity a metody použité v průběhu projektu

Realizace probíhala v několika fázích:

1)      vytvoření online balíčku nástrojů pro spolupráci (internetové fórum, internetové stránky, adresář partnerů a e-learningová platforma)

2)      dvanáct přednášek v partnerských zemích o fondech a programech EU a souvisejících tématech

3)      vypracování tzv. národních zpráv, které obsahují popis situace v dané zemi a užitečné odkazy a rovněž jsou umístěny na internetu

4)      evaluace výsledků

5)      diseminace výsledků

Projekt využívá metodiku peer-to-peer hodnocení. Všichni účastníci byli zároveň učiteli i žáky. Každý z partnerů měl zkušenosti s fondy a programy EU a projekty financovanými z těchto fondů, o které se podělil se svými partnery v projektu. Ostatní organizace na oplátku poskytly zpětnou vazbu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je webové rozhraní, na kterém je možné si stáhnout materiály ze všech konferencí proběhlých v rámci projektu. Stránky obsahují mimo jiné 19 lekcí k vedení projektů financovaných z evropských fondů. Jednotliví partneři v nich mimo jiné představují projekty, kterých se zúčastnili, a na jejich příkladu prezentují vhodné postupy pro spolupráci. Dalšími tématy lekcí jsou například:

  • používání e-learningu ve vzdělávání dospělých – autorem je belgický partner Niewue Media School, této tématice byl rovněž věnován workshop v Praze
  • metodologie GOPP (Goal Oriented Project Planning) – autorem je bulharský partner PIN Education
  • plánování rozpočtu a finanční vedení projektu – autorem je řecký partner KINNO Consultants
  • právní aspekty podávání žádostí o grant, způsobilost partnerů – autorem je italský partner Studio Crastolla
  • zapojení mládeže do evropských programů – autorem je litevský partner Ludza Youth Club “Umbrella”
  • projektové partnerství – autorem je maltský partner FOSTER
  • a další

Každý z partnerů se zaměřil na to, co považuje za svou silnou stránku, a v této oblasti se snažil předat know-how partnerům. V rámci projektu byly rovněž prezentovány národní systémy a operační programy v partnerských zemích, aby se partneři seznámili s fungováním evropských programů v zahraničí.

Dalším výstupem projektu je také online katalog na vyhledávání partnerů pro mezinárodní projekty.

Financování projektu

Každý z partnerů dostal grant od své národní agentury v závislosti na počtu mobilit. Český partner (Evropská rozvojová agentura) získal na realizaci 12 mobilit a ostatních projektových aktivit 13 200 EUR.

Český příjemce dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.

Role českého partnera a zhodnocení realizace

Evropská rozvojová agentura byla aktivně zapojena do realizace projektu, zástupci ERA se účastnili všech projektových setkání v průběhu projektu. Dále ERA uspořádala třídenní mezinárodní projektové setkání v Praze v březnu 2012. ERA také připravila a realizovala v rámci projektu dvě přednášky, jednu o možnostech využití prostředků ERDF pro malé a střední podniky, druhou o využití metody Místních akčních plánů (LAP) a Regionálních akčních plánů (RAP) v projektech. V neposlední řadě ERA zpracovala národní zprávu za Českou republiku a uspořádala diseminační seminář o projektu.

Více informací

Výstupy projektu jsou rovněž shrnuty v databázi European Shared Treasure.

Sdílet:

Komentáře

Kalendář

« 07/2019 » loading...
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace