KEYROMA – integrace romských žen na pracovní trh

Stáhnout PDF

Projekt KEYROMA

Stav projektuUkončený
Témavzdělávání, sociální inovace, gender
ProgramProgram celoživotního učení - Grundtvig (2007 - 2013)
Partneři

Do projektu je zapojeno šest partnerů z pěti evropských zemí (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Rumunsko a Španělsko).
Koordinátor projektu je španělská soukromá společnost poskytující výcvik a poradenské služby v nejrůznějších oborech, Instituto de Formación Integral.

Partneři:

  • Romi Serseni je španělská nezisková organizace pracující především s romskými ženami. Pomáhá upevňovat hodnoty tolerance  a realizuje projekty zaměřené na společenskou a pracovní integraci.
  • Evropská rozvojová agentura (ERA) se sídlem v Praze je expertní síť působící v celé EU a zabývající se regionálním rozvojem, inovacemi, hodnocením a vzděláváním.
  • Mezikulturní ústav v Timisoaře (IIT) je rumunská nezisková organizace realizující projekty v oblasti veřejného života, vzdělávání, kultury a výzkumu. Pozornost věnuje zejména problematice vzdělávání romských dětí.
  • Centrum mezietnického dialogu a tolerance (AMALIPE) usiluje o prosazení integrace Romů v oblastech školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a komunitního rozvoje v Bulharsku.
  • Evropská romská informační kancelář (ERIO) je mezinárodní organizace zaměřující se na boj s diskriminací a předsudky vůči Romům. Hájí zájmy romské komunity a šíří povědomí o této problematice.
Typ žadateleneziskové organizace
Datum zahájení01.01.2012
Datum ukončení31.12.2013
Cíle projektu

Projekt KeyRoma se zaměřuje na integraci romských žen, a to prostřednictvím pozitivní motivace a usnadnění přístupu romských žen ke vzdělávání.
Vzděláváním romských žen se projekt snaží zvýšit jejich šance na nalezení vhodného pracovního místa. Za pomoci vzdělávacího programu chtějí partneři posílit jejich klíčové dovednosti a kompetence pro lepší přístup na trh práce, a to zejména v sektoru služeb.

Aktivity a metody použité v průběhu projektu

Od jara 2012 pracoval každý z partnerů se skupinou romských žen a jejich potenciálními zaměstnavateli. Byly připraveny podklady pro tvorbu vzdělávacího modulu, především analýzy aktuálních potřeb obou stran, tedy romských žen i zaměstnavatelů.

V září 2012 proběhlo v rámci projektu setkání v Praze, kde se potkali nejen projektoví manažeři pracující na projektu, ale i romské ženy ze všech partnerských zemí. V prosinci 2012 pořádala Evropská rozvojová agentura seminář Romské ženy a zaměstnanost, na kterém vystoupili odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou romské nezaměstnanosti, nebo rekvalifikačních programů pro romské ženy.

Během podzimu a zimy 2012 pracovali partneři ve spolupráci s romskými ženami na vzdělávacím modulu, který bude využit jako kurz získávání dovedností pro vstup na trh práce a udržení se na něm. Cílem modulu je především zlepšit dovednosti vyhledávání pracovních pozic a schopnost sebeprezentace. V březnu 2013 proběhlo setkání projektových partnerů v Temešváru, kde byla domluvena podoba pilotního testování modulu. Modul byl pilotně otestován během jara 2013 a po úpravě zpřístupněn veřejnosti.

Kurz byl zahájen v květnu 2013. Celkem se uskutečnilo deset setkání mezi lektory a cílovou skupinou, kterou tvoří romské ženy se zájmem zlepšit svou zaměstnatelnost. Jako lektoři byly vybrány osoby s dlouholetou zkušeností s prací s romskými ženami z organizace Rom Praha. 

V říjnu 2013 proběhlo setkání partnerů ve španělském Madridu, kde každý z partnerů vyhodnotil své zkušenosti z ověřování školícího modulu a na základě těchto připomínek byla následně připravená finální verze modulu.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je

  • srovnávací studie o situaci romských žen v zúčastněných zemích;
  • příručka zabývající se sociálními a komunikačními kompetencemi romských žen;
  • vzdělávací modul určený pro romské ženy, který byl pilotně otestován a následně zveřejněn.

Hlavní výstup projektu „Školící modul“ je k dispozici na stránkách projektu (odkaz níže). Finální podoba modulu je přístupná všem registrovaným uživatelům, kteří se rovněž můžou podívat i na finální podobu dokumentu „Případové studie“, kde ženy z jednotlivých zemí prezentují své zkušenosti z pilotního testování. Oba dokumenty jsou k dispozici jak v anglickém, tak v českém jazyce.

Financování projektu

Rozpočet projektu činil celkem 352 070 EUR, z toho grant pokryl 75 % a spolufinancování projektu činilo 25 %. Na českého partnera připadlo 42 920 EUR.

Český příjemce dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o. ve spolupráci s organizací Rom Praha.

Role českého partnera a zhodnocení realizace

ERA se podílela na analýze potřeb romských žen a jejich potenciálních zaměstnavatelů v České republice, organizovala mezinárodní setkání v Praze v září 2012, tvořila jednu část vzdělávacího modulu, tak jako ostatní partneři projektu testovala vzdělávací modul na své místní skupině romských žen.

Přes počáteční zdržení v harmonogramu jsou současné aktivity realizovány včas a všichni partneři se snaží dodržovat stanové termíny. Projekt byl úspěšně realizován především díky vedoucímu partnerovi ze Španělska, který má mnoho zkušeností s koordinací takto velkých projektů.

Více informací

Projektové stránky

Projekt na stránkách Evropské rozvojové agentury

Sdílet:

Komentáře

Kalendář

« 07/2019 » loading...
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace