I am Roma: Changing Mindsets

Stáhnout PDF

Projekt I Am Roma

Stav projektuUkončený
Témavzdělávání, sociální inovace, mládež
ProgramZákladní práva a občanství (2007 - 2013)
Partneři

Vedoucím partnerem bylo město Sintra (Portugalsko), dalšími partnery byly neziskové organizace, další města, firmy a QeC-ERAN (Quartiers en Crise – European Regeneration Network), což je síť lokálních autorit, neziskových organizací a výzkumných pracovišť. Celkem se projektu účastnilo 9 partnerů přesvědčených o důležitosti překonávat předsudky spojené s Romy.

Typ žadateleneziskové organizace, města, firmy, výzkumné instituce
Datum zahájení01.02.2011
Datum ukončení31.01.2013
Cíle projektu

Hlavním cílem je boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve společnosti se zaměřením na romskou menšinu. Zvláštní důraz je kladen na ochranu práv romských dětí a na šíření porozumění a tolerance. Projekt probíhá na dvou úrovních:

 • V rámci mezinárodní spolupráce všech členů projektu docházelo k výměně cenných zkušeností v oblasti romské problematiky, sdílení informací na projektovém webovém portálu a pořádání přípravných workshopů pro členy lokálních skupin.
 • Na lokální úrovni probíhaly národní sub-projekty za spolupráce expertů a romských aktivistů se zaměřením na podporu boje proti diskriminaci Romů, na posílení práv romských žen a dětí a na zmapování romské problematiky. Cílem lokálních projektů je změnit vnímání většinové společnosti vůči Romům a snaha o klidné soužití majoritní společnosti s Romy. Evropská rozvojová agentura v rámci lokální aktivity spolupracuje s předními českými romskými neziskovými organizacemi, stejně jako se zástupci veřejného sektoru.
Aktivity a metody použité v průběhu projektu

Aktivity:

 • Vytvoření lokálních akčních skupin, které sestávají z malé skupiny lidí zodpovědných za kampaň na lokální úrovni a širší sítě aktérů, kteří pracují s Romy a zabývají se romskou otázkou
 • Vytvoření nadnárodního programu s následujícími prvky
  • dva mezinárodní workshopy pro delegáty s lokálních akčních skupin
  • online podpůrný program
  • databáze dobré praxe, případových studií a dalších materiálů
 • Spuštění lokálních/regionálních kampaní v místě působnosti partnerů, které mají následující prvky
  • Zmapování situace
  • Program Dialogy – menší akce, které svede dohromady partnery z širší lokální skupiny
  • Lokální program pro pracovníky s cílovou skupinou i pro romské organizace
  • Použití lokálních médií k šíření výstupů
 • Komunikační a diseminační kampaň
Výstupy projektu

Výstupem projektu je zvýšení povědomí o rasové diskriminaci na lokálních úrovních a výměna zkušenosti v oblasti práce s Romy na mezinárodní úrovni.

Financování projektu

Celková dotace projektu byla 870 000 EUR.

Český příjemce dotace

Evropská rozvojová agentura, s. r. o.

Role českého partnera a zhodnocení realizace

Evropská rozvojová agentura koordinovala antidiskriminační kampaň na území hl. m. Prahy.

Kampaň měla dvě části:

1)       další vzdělávání expertů na romskou problematiku a přenos zahraničních zkušeností

2)       výuka dětí ve věku ve věku 11 – 15 let k toleranci a vzájemnému respektu

Český partner rovněž zajistil účast českých expertů na mezinárodních setkáních projektu v Portugalsku a Rumunsku.

Více informací

Projekt na stránkách Evropské rozvojové agentury

Sdílet:

Komentáře

Kalendář

« 07/2019 » loading...
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace