ELMI

Stáhnout PDF

ELMI je projekt, do kterého je jako partner přímo zapojena Evropská rozvojová agentura. Projekt běží do března 2016.

Stav projektuUkončený
Témavzdělávání, sociální inovace, podpora podnikání, zdraví, mobility
ProgramProgram celoživotního učení - Leonardo da Vinci (2007 - 2013)
Partneři

Vedoucím partnerem projektu ELMI (Enhancing Labour Market Integration of elderly family carers through skills improving) je nezisková organizace z Rumunska Asociatia Habilitas Centru de Resurse si Formare Profesionala, která se zabývá vzděláváním dospělých a poskytováním kurzů a poradenství v sociálních, psychologických a vzdělávacích projektech a programech. Celkem je do projektu zapojeno 7 organizací z Itálie, Rumunska, Polska, Rakouska a České republiky. Jedná se převážně o neziskové organizace, ale rovněž také o vysoké školy a firmy.

Typ žadateleneziskové organizace, vysoké školy, firmy
Datum zahájení01.03.2014
Datum ukončení28.03.2016
Cíle projektu

Cílem projektu ELMI je nabídnout rodinným pečovatelům možnost prohloubit své dovednosti v e- learningovém kurzu, který bude přenesen z Itálie do Rumunska a který jim poskytne nejen cenné informace z oblasti neformální péče, ale také solidní základ pro hledání práce v tomto oboru. Cílem e-learningového kurzu zvláště zaměřeného na rodinné pečovatele (tedy osoby starající se zadarmo o potřebné členy domácnosti), je předat jim kompetence důležité pro poskytování kvalitnější péče a rovněž snížit riziko stresu nebo syndromu vyhoření. Cílem projektu je také rozvoj strategie jak pomoci těmto lidem stát se formálními pečovateli.

Aktivity a metody použité v průběhu projektu

Pracovní plán projektu se skládá ze čtyř hlavních částí:

  1. Příprava přenosu kurzu (zahrnuje analýzu potřeb cílové skupiny v Rumunsku a střední Evropě).
  2. Adaptace italského nástroje na rumunská specifika (překlad kurzu, adaptace vzhledem k rozdílným právním podmínkám v Rumunsku a rozdílné sociální situaci).
  3. Přenos italského nástroje do Rumunska (otestování celého kurzu na 40 osobách v Rumunsku a vybraných dvou modulů v České republice a v Polsku).
  4. Rozpracování modelu ECVET (začlenění kurzu do systému kreditů v odborném vzdělávání, podepsání memoranda o porozumění). 
Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude původně italský e-learningový kurz, upravený pro potřeby v Rumunsku, který bude sloužit k rozšíření vzdělávání neformálních pečovatelů o seniory a jejich lepšímu uplatnění na trh práce. Projekt by měl rovněž zjistit, zda je vhodné tento kurz aplikovat i v českých a polských podmínkách.

Původní italský kurz je dostupný na webu a je složen z 18 didaktických částí s celkovou délkou asi 60 hodin. Každá didaktická část je složená z prezentace (s obrazy, fotkami a videi) s hlasovým doprovodem. Každá část je zakončena textem, který kontroluje, zda žák porozuměl danému obsahu.

Kurz odpovídá mimo jiné na následující otázky:

  • jak se starat o staré osoby (koupání, krmení, oblékání…),
  • jak se vypořádat s problémy způsobenými nejběžnějšími chorobami (Alzheimer, Parkinson, mrtvice…),
  • jak zabránit stresu a syndromu vyhoření,
  • jak vyhledat pomoc místní komunity atd.
Financování projektu

Projekt byl financován z programu Leonardo Da Vinci (jedná se o podprogram Programu celoživotního učení – od roku 2014 byl nahrazen programem Erasmus+). Jméno aktivity je Přenos inovací. Český partner získal grant ve výši cca 15 000 EUR a 5 000 EUR činí jeho spolufinancování. 

Český příjemce dotace

Evropská rozvojová agentura s.r.o.

Role českého partnera a zhodnocení realizace

Evropská rozvojová agentura je zodpovědná za zdárný průběh realizace projektu v ČR. Jejím úkolem bude starat se o diseminaci a exploataci projektu, pořádat workshopy a setkání reprezentantů projektu, vypracovat analýzu přenositelnosti projektu do českých podmínek a pilotní testování 2 modulů e-learningového kurzu v českých podmínkách.

Více informací

Více informací najdete na stránkách Evropské rozvojové agentury zde nebo na webu www.elmiproject.eu.

Sdílet:

Komentáře

Kalendář

« 02/2020 » loading...
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Rychlý kontakt

Evropská rozvojová agentura,
Milady Horákové 116/109 B,
160 00 Praha 6 - Hradčany

Tel. (+420) 222 769 700
E-mail: info@eracr.cz

Mám zájem o zapojení do projektu.

Zobrazit na Google maps

registrace